Bibliotekstjänst recenserar »Så gör du om din tidning«

Bibliotekstjänst tar upp min bok »Så gör du om din tidning« i häfte 7/2009. Där anmäls den av Olle Grönstedt som skriver:

»Genomgående av värde är de många checklistor som boken innehåller, vilka kan ge ingångar till konstruktivt tänkande. Som journalist fann jag steg nr 5 (Lösning) vara den bästa utgångspunkten för ett förändringsarbete. Där har författaren närmare analyserat meningen med en tidning, bland annat genom att skissa 15 värdeord för att »formulera tidningens identitet«. Hela avsnittet kan ses som bokens tyngsta och (som förändringsstart) bäst formulerade del.«

Kommentera