Postat av Morten Postrup den 14 december 2012 Inga kommentarer

Academedia uttrycker sig vagt om meddelarfriheten

Update: Så här står det i policyn: ”Om en medarbetare upplever att han eller hon inte blir lyssnad till gäller meddelarfrihet inom AcadeMedia.”. Academedia hävdar nu att intentionen är att ge alla medarbetare den meddelarfrihet som finns formulerad i Tryckfrihetsförordningen. I så fall är det utmärkt, men det är luddigt formulerat. Dessutom är inte meddelarfriheten explicit formulerad i svensk rätt, så det är frågan vilken juridisk status den skulle få när den (i detta fall) saknar grundlagsskydd.

Läs också Academedias eget förtydligande. Jag tror att intentionerna är de bästa. Men det är luddigt formulerat i policyn.

Jag kan också tycka att det är märkligt att man villkorar meddelarfriheten med att den bara gäller om man upplever att ingen chef lyssnar på medarbetaren. Antingen har man väl meddelarfrihet, eller inte.

Med några förtydligade formuleringar i policyn bör detta kunna vara ur världen.

Det är väldigt positivt att Academedia går i bräschen för detta som många kommer att ta efter framöver. Men då krävs tydliga formuleringar.

Länk till Academedias policy (hos svt).

Update: Journalistförbundet kräver förtydligande.

Kommentera