Postat av Morten Postrup den 30 september 2011 Inga kommentarer

Taggat med

Så påverkas annonsörerna
av en omgörning

I samband med releasen av nya Fysioterapi träffade jag Helena Delden, vd på Newsfactory som säljer annonserna i Fysioterapi. Vi började prata om hur omgörningar påverkar försäljningen av annonser. En hel del, skulle det visa sig. Här kommer Helenas tips om man vill öka sin försäljning i samband med en omgörning:

  • Tänk in annonsörerna redan från början av omgörningen. Ta reda på hur tidningen kan bli en bättre kanal för annonsörerna (utan att göra avkall på trovärdigheten).
  • Bra papper är viktigt för många annonsörer, en del annonsörer går bara på blankt papper. Det är inte viktigt för alla, men för många.
  • Ge annonsörerna möjlighet att välja på olika format.
  • Annonsörer gillar unika lösningar. I dag pratar man om creative sales. Advertorials kommer mer och mer, Helena Delden tror att man behöver vara med där.
  • Malla inte tidningen utifrån ett visst omfång eller ett visst bestämt antal helsidor och halvsidor i varje utgåva. Resultatet blir att man går miste om försäljning.
  • Hjälp annonsörerna att göra bra annonser om de behöver hjälp med det.
  • Högersidor är fortfarande lättast att sälja. Det finns dock undersökningar som visar att det inte är så stor skillnad på höger och vänster.
  • Tänk inte bara målgrupp. Det är viktigt att veta varför man gör tidningen, vad det är man vill ge läsarna.
  • Tidningen måste vara trovärdig redaktionellt. Läsarna litar på vad som står i tidningen och litar också på det som står i annonserna.
  • En bra form bidrar till att läsarna gillar tidningen, vilket ger bättre läsartal och i förlängningen bättre försäljning.
  • En bra tidning blir trovärdig, en trovärdig tidning sparar man och det leder till att man köper saker i annonserna vilket skapar värde för annonsören.
  • Det som avgör om en tidning har potential när det gäller annonsförsäljning är upplaga, målgrupp och konkurrenssituation. Helst ska man vara nummer ett i sin nisch, då behöver man inte rabattera.
  • Sök upp nya annonsörer, satsa på att bygga upp försäljningen långsiktigt.
  • Udda format är svåra att sälja, eftersom det kräver anpassning av annonsoriginal. Det är ofta (onödigt) dyrt för annonsören. Undantag är när nya format etableras, som exempelvis Filter.
  • Det är a och o att alltid göra tidningen för läsarna. En läsvärd tidning ger fler annonsörer.

Kommentera