Att leda i förändring

Kurs för chefredaktörer på organisationstidningar. Fem halvdagar.

På kursen får du: 

  • Användbara metoder
  • Feedback och diskussion med kolleger
  • Kunskap kring vägval för din tidskrift

Halvdag 1: Redaktionellt varumärke

Begreppet »tidning« blir svårt i en digital tid. Tankarna går direkt till en pappersprodukt. Vad händer om vi i stället ser oss som ett redaktionellt varumärke? Vi går igenom lite varumärkesteori samt ett antal metoder för att jobba med redaktionellt varumärke för styrning, innovation och förankring.

Halvdag 2: Redaktionell policy

En organisationstidning möter många starka viljor. Styrelse, kanslichef, chefredaktör. Vad ska tidningen egentligen göra och stå för? Vi tittar på redaktionell policy som styrverktyg och hur den kan användas för att reglera förhållandet mellan ägare och chefredaktör.

Halvdag 3: En inspirerande bild av läsarna

Organisationstidningar har ofta läsare med stor spridning i ålder, bostadsort, yrken och andra demografiska variabler. Vi går igenom ett antal strategiska verktyg för hur man kan skapa en inspirerande bild av läsarna som kan få driva både förändring och det löpande arbetet.

Halvdag 4: Digital utblick

I dag är det självklart att ett redaktionellt varumärke behöver få leva både på papper och i digitala kanaler. Vi gör ett antal nedslag i den digitala världen och tittar på användarbeteenden och hur den digitala revolutionen ser ut idag.

Halvdag 5: Innovationsmetoder

Att innovation är ett nyckelbegrepp för överlevnad är man övertygad om i de flesta branscher idag, och tankar och metoder är användbara även för redaktionella varumärken. Vi tittar på vad begreppet innovation innehåller och går igenom några verktyg som är direkt användbara i den egna verksamheten.

Citat från tidigare deltagare

Kursen har gett mig en mycket bra inblick i aktuella trender i tidskrifts- och medielandskapet. Jag har fått konkreta tips på utveckling och många viktiga diskussioner med övriga deltagare. En inspirationskick!
/Anders Jinneklint, Universitetsläraren

Jag har haft stort utbyte av Morten Postrups kurs. Bra att kunna utbyta erfarenheter i en liten grupp där vi har mycket gemensamt. Jag tar också med mig intressanta uppslag och idéer till hur vi kan arbeta vidare på hemmaplan.
/Carin Waldenström, Psykologtidningen

En givande kurs med en bra mix av teori och erfarenhetsutbyten mellan kursdeltagarna. Bra tillfälle att lära och inspireras av kollegor i branschen och få nya insikter och kunskaper av Morten.
/Ander Regnell, magasin Ping

Kursen gav en lagom dos av matnyttiga tips, inspiration, inblick i aktuella trender och kunskapsutbyte med redaktörer i liknande sits som jag själv.
/Nils Bergeå Nygren, Svensk Farmaci

Bra upplägg med föreläsningar och givande snack om hur man kan utveckla sin tidning och samspela med andra redaktionella kanaler. Vi har redan gjort några förändringar som har ökat dialogen med läsarna. Värdefullt också att möta andra chefredaktörer, som ofta brottas med samma saker som jag i sin vardag.
/Lars-Erik Liljebäck, Naturvetare