Postat av Morten Postrup den 22 maj 2014 Inga kommentarer

Tomas Franzén: Vi måste få konsumenterna att betala för produkten

Tomas Franzén har varit vd på Bonnier i två korta månader och redovisar tack vare sitt relativa utanförskap en slagkraftig bild av medierna idag. Allt på Business Model Media 2014

Några av Tomas Franzéns reflektioner kring dagens mediekonsument.  

  • Mobilen kommer först för användarna. (En intressant turnering, tidigare har begreppet Mobile First mestadels använts som ledstjärna för digitala utvecklingsprocesser).
  • Flexibilitet, jag förväntar mig att få tillgång till medierna på mina egna villkor och på de plattformar jag själv föredrar.
  • Jag förväntar mig ett interaktivt innehåll. De traditionella tjänsterna är statiska.
  • Konsumenterna tillmäter onlinemedia ett högt värde.
  • Jag förväntar mig ett relevant innehåll. När någon annan gör urvalet är det inte säkert att det är relevant för mig.

Tomas Franzén menar att medierna ligger efter i de digitala investeringarna. En digital satsning är nödvändig parallellt med hög kostnadseffekvitet i traditionella kanaler, där de senare får bekosta de förra. Investeringarna kostar massor av pengar, och de pengarna måste komma från traditionella medier. Dessvärre är vi inte heller särskilt lönsamma i de traditionella kanalerna och måste effektivisera dem för att de ska kunna finansiera de digitala satsningarna.

Vi måste våga låta digitala satsningar kannibalisera på traditionella kanaler (annars är det någon annan som kan kapa åt sig den biten).

Han ringar in några nödvändiga förutsättningar framöver:

  1. Kultur: Från innehållscentrisk till kundcentrisk. Vi älskar teknik och innehll (i den ordningen). Våra erfarenheter av traditionella medier är en belastning. Vi kan inte fortsätta vara innehållscentriska.
  2. Styrning: Fokus på nya intäkter och kostnadseffektivitet (i befintliga verksamheter) samtidigt. Skapa förutsättningar för affärsutveckling och innovaionskraft.
  3. Kompetens: Vi behöver nya talanger som kan affärsutveckla baserat på teknik, innehåll och kundbeteenden.

Till sist ett längre citat: Det är få sajter som kan bygga en annonsaffär. Om man tidigare har haft mycket prenumerationsintäkter så kan man inte flytta över det till digitala annonsintäkter. Om man ger upp prenumerationerna och försöker göra en annonsaffär på nätet så går man under. Vi måste få läsarna att värdera innehållet. Det kommer att finnas kvar en marknad för kvalitetsjournalistik, men vi måste få konsumenterna att betala för produkten.

Kommentera