Postat av Morten Postrup den 6 september 2011 Inga kommentarer

Ett kvartssekel Sverige

En verklig institution i svenskt samhällsliv är SOM-institutet vid Göteborgs universitet som oförtrutet forskar kring svenska folkets uppfattning om samhälle, politik och massmedier. Nu har man släppt en lättsmält sammanfattande rapport över tiden 1986 till 2010. Den består av lättlästa grafer och är helt klart läsvärd i sin helhet. Här är några axplock:

 • Andelen svenskar som är nöjda med hur demokratin fungerar har gått från 46 procent 1986 till 81 procent 2010. Remarkabelt!
 • Andelen som regelbundet läser en morgontidning har minskat från 81 till 63 procent.
 • Andelen hushåll som har prenumeration på en morgontidning har minskat från 77 till 62 procent.
 • Andelen svenskar som druckit alkohol den senaste veckan har gått upp från 32 till 51 procent för män (23 till 39 för kvinnor).
 • … men stödet för att sälja starksprit i livsmedelsaffärer har minskat från 50 till 32 procent.
 • Förtroendet för polisen och domstolarna är (med vissa variationer över tid) oförändrat under perioden.
 • Förtroendet för kungahuset har gått från +41 till +19 (på en skala från –100 till +100)
 • Andelen svenskar som anser sig vara politiskt intresserade har gått upp från 46 till 55 procent.
 • … men andelen som är medlemmar i ett politiskt parti har minskat från 12 till 6 procent.
 • Andelen som vill utveckla kärnkraften har gått från 12 till 52 procent. Andelen som vill avveckla har minskat från 75 till 30 procent.
 • Andelen svenskar som vill att man ska satsa på olika alternativa energislag är relativt konstant, förutom för vindkraft där stödet sjunker (troligen ett utslag för NIMBY – Not In My Back Yard).
 • Stödet för sex timmars arbetsdag har minskat från 70 till 48 procent bland män, 50 till 28 procent bland kvinnor.
 • Andelen kvinnor som läser böcker har ökat från 35 till 47 procent, 21 till 30 procent för männen.

Kommentera