Föreläsningar om digitala medier på Dagens Samhälle

Uppdraget var att hålla dragningar om trender inom digitala medier dels för ledningsgruppen, dels för hela redaktionen. Mediavanor, läsvanor av morgontidningen, webbanvändning, journalistik i digitala medier, begreppet tidning i den digitala världen, deltagarkulturen, intäktsströmmar och trender att ha koll på framtiden var några teman som kom upp.