Internationella Studier växlar upp

Internationella Studier har fört en tynande tillvaro som Utrikespolitiska Institutets fördjupande tidskrift om globala frågor. När tidningen fick en ny redaktör i Ylva Johnson startades en förändringsprocess i syfte att stärka IS genom att göra den mer attraktiv och tillgänglig för läsarna. Innehållet, som tidigare utgjorts av en hoper i stort sett lika långa texter, blev mer diversifierat vilket möjliggjorde en utgörning med kontraster. Per Boström tog fram ett designkoncept och gjorde layout. Själv ledde jag några workshops kring tidskriften som varumärke och var bollplank till redaktören under processen.

Internationella studier blev Årets tidskrift fackpress 2011. Läs mer på ui.se.

Morten Postrup är ett bra bollplank eftersom han ser förändringsprocessen utifrån och är en begåvning när det gäller att tänka strategiskt. Han kan också vara lite sträng vilket är nyttigt, eftersom en sådan här förändringsprocess till stor del handlar om att döda darlings, hålla en konsekvent linje och att våga renodla.
/ Ylva Johnson, redaktör