Postat av Morten Postrup den 17 december 2008 Inga kommentarer

Taggat med

Organisationstidningar! Tänk igenom varför ni finns. Innan någon annan gör det.

SEKO gör en rejäl nedskärning på Seko-tidningen. Antalet tjänster minskas från sex till två och utgivningen halveras 2009 mot 2007. Läs på journalisten.se.

Så här går det till: Organisationerna får sämre ekonomi med sjunkande medlemstal. Tidningarna är en del av kansliet, och behöver kansliet spara så sparar man på tidningen. Här tänker man förstås helt fel. Ungefär lika fel som att möta motgången i ett tillverkningsföretag genom att lägga ner forskning och utveckling samt dra ner på försäljningen.

Organisationstidningarna måste vara beredda på att kämpa för sin existens.

Vad ÄR det egentligen som organisationstidningen tillför organisationen? På papper? På webben? Den frågan måste redaktionerna börja ställa sig, och se till att ha ett riktigt bra svar. För ägarna, organisationerna, börjar ställa sig den frågan. Och då är svaret: Bli en del av kommunikationsenheten, dra ner på resurser, dra ner på antal utgåvor. Alla måste dra sitt strå till stacken för att klara besparingarna.

Här är ett frågebatteri att utgå från om man vill slippa fastna i frågan »Varför finns vi?«:

  1. Varför finns organisationen?
  2. Vilka mål har organisationen?
  3. Vilka av organisationens mål kan tidningen stödja?
  4. Vilka verktyg förfogar tidningen och redaktionen över? Vad är det vi kan? Vad är det vi tillför?
  5. Vilka är tidningens mål?
  6. Vad behöver tidningen göra för att uppfylla sina mål?
  7. Följ upp och visa resultat.

Sen finns det också goda exempel på organisationer som satsar (eller åtminstone inte drar ner) på tidningen trots vikande medlemstal. Hotellrevyn från HRF är ett sådant.

Kommentera