Projektledning

Jag är projektledare. Det är ett vitt begrepp.

Några typer av projekt där jag är lämplig som projektledare:

  • Strategiska processer för verksamhet inom publicistik och kommunikation.
  • Förändringsprocesser på redaktion eller kommunikationsavdelningar.
  • Redesign av tidningar och visuell identitet.
  • Bokproduktion.

Min uppfattning är att projektledning handlar om:

  • Att se till att projektet har lämpliga föresatser, mål, resurser, personal, kvalitetskrav och tidsramar.
  • Att se till att alla inblandade vet vad de förväntas göra. Att stödja om det behövs och att ställa krav om det behövs.
  • Att se till att förutsägbara problem inte uppstår.
  • Att se till att projektet flyter på och i god tid skicka varningssignaler till uppdragsgivaren när någon process spårar ur.
  • Att proaktivt jobba för att projektet och projektgruppen fungerar hela vägen in i mål.