Postat av Morten Postrup den 4 september 2009 Inga kommentarer

Taggat med

Skolvärldens redaktion sparkas, förbundet ska tala med en röst

Resumé rapporterar idag att personalen sägs upp på Skolvärlden, Lärarnas Riksförbunds tidning. Den ska läggas ut på entreprenad.

Förbundsordförande Metta Fjelkner säger att vi lever i en ny tid, och därför måste vi kommunicera på ett nytt sätt. Det är förstås snömos.

Det är olyckligt för organisationerna att de anammar ett synsätt från näringslivet: Alla måste tala med en röst. Den redaktionellt självständiga organisationstidningen, som Skolvärlden hittills varit ett exempel på, är ett smörjmedel som driver på idéutvecklingen i organisationen.

Det finns ingen anledning för organisationerna att försvaga sin journalistiska bevakning bara för att så sker inom kommersiella medier. Tvärtom. Om man dristar sig till att anta att journalistiken i allmänhet kommer att försvagas framöver (sämre ekonomi för tidningshusen, svåra strukturomvandlingar, annonsintäkter som sviktar och flyttar) så blir organisationstidningarnas till stor del medlemsfinansierade journalistik relativt sett starkare. Tyvärr tror jag att det också är en rimlig förutsägelse att fler kommer att följa i Metta Fjelkners spår. Och tyvärr spolar man ut barnet med badvattnet.

Uppdaterat: Skolvärlden ska produceras av Forma.

Kommentera