Postat av Morten Postrup den 17 oktober 2012 (1) kommentar

Taggat med , ,

Svenskarna på internet 2012 – den mobila revolutionen

Den årliga rapporten Svenskarna och Internet är som vanligt rafflande läsning. Här kommer några nedslag ur 2012 års version:

 • 74 procent har tillgång till bärbar dator. Upp från 57 procent 2010.
 • 55 procent kopplar upp sig till internet via sin mobil. Nästan en fördubbling sedan 2011 (30 procent) som i sin tur var en fördubbling sedan 2010 (16 procent).
 • Män 16–25 år lägger mest tid på internet, 21 timmar i veckan. Betydligt mer än kvinnor i samma ålder (16,5 timmar).
 • Den ålder när 50 procent av befolkningen använder internet har kraftigt förskjutits neråt. 1997 var den 15 år (alltså: hälften av 15-åringarna använde internet år 1997). 2008 var den åldern 5 år, 2012 är den 3 år.
 • Andelen 12–13-åringar som har tillgång till surfplatta har gått från 8 procent 2011 till 43 procent 2012.
 • 100 procent av flickorna 14–15 år skickar bilder med mms. Motsvarande siffra för pojkarna är 68 procent.
 • Andelen 14–15-åringar som har tillgång till smartphone har ökat från 30 procent 2011 till 90 procent 2012.
 • 53 procent av flickorna i åldern 12–25 år skriver på en egen blogg. Motsvarande siffra för männen är 12 procent.
 • År 2009 var det 7 procent som såg tv eller videoklipp på mobilen. År 2012 är det 60 procent.
 • Hur många läser böcker? 29 procent läser ej böcker. 61 procent endast pappersböcker. 2 procent endast e-bok. 9 procent både ock.
 • 57 procent tittar på webb-tv, upp från 37 procent 2010.
 • År 2003 var det enbart 4 procent som någon gång kunde jobba hemma med hjälp av internet. I år är andelen 26 procent. En glädjande utveckling både för trafiksituationen och resandets miljöpåverkan.

En kommentar

Kommentera