Strategi

Strategi är ett av konsulteriets verkliga buzzwords. Till det kan läggas att begreppet är missbrukat och gärna får en lätt parodisk klang. Desto viktigare att göra ett försök att ringa in begreppet.

Strategi innebär:

 • Att utifrån en analys av nuläge och givna förutsättningar skapa riktning för framtiden och en motiverad plan för kommande aktiviteter.
 • Att utarbeta en trolig bild av framtiden som baseras på solida kunskaper om nuet, på kvalificerade gissningar, på projektioner och motiverade antaganden.
 • Att skapa underlag för beslut som gör att allt man företar sig pekar i en given riktning.

Strategi för tidningar kan handla om:

 • Vilka är läsarna? Vilka är deras behov? Vilken situation befinner de sig i? Vilka problem kan vi hjälpa dem att lösa?
 • Vilka är tidningens intressenter? Läsarna, redaktionen, ägarna, annonsörerna, prenumeranterna – och fler?
 • Vilka är tidningens strategiska tillgångar?
 • Hur påverkas tidningen av skeenden i omvärlden?
 • Vilka svagheter har tidningen? När det gäller organisation? Innehåll? Presentation? Läsarkontakt?
 • Vilka problem och hot behöver beaktas?
 • Vad vill tidningen uppnå? Vad är det tidningen strävar efter?
 • Vilka mätbara mål har tidningen på kort och lång sikt?
 • Vilka åtgärder krävs på kort och lång sikt?