Postat av Morten Postrup den 28 oktober 2013 Inga kommentarer

Svenskarna och Internet 2013 – Sneak preview om sociala nätverk

Stiftelsen för internetinfrastruktur har börjat släppa rapporten ”Svenskarna och Internet 2013” som kommer i sin helhet 20 november. Idag släpptes kapitel 5 om sociala nätverk. Se också en kommentar från .se med fin infografik gjord av DoloresCK. Några highlights:

  • Facebook fortsätter växa, men inte så mycket. 62 procent 2011, 64 procent 2012, 66 procent 2013.
  • Facebook ökar i alla ålderskategorier utom de yngsta 12–15 år där den minskar från 91 till 86 procent i år (undersökningen sträcker sig ner till 12 år)
  • Twitter har betraktats som marginellt i Sverige när det gäller befolkningen som helhet (Stort är det däremot inom ”Almedalensfären” med journalister, experter, påverkare och politiker). Men användningen av Twitter ökar från 8 procent (2011), 11 procent (2012) till 17 procent (2013).
  • Störst andel av twitteranvändare hittar vi bland de yngsta(!), 12–15 år. Gruppen använder Twitter för att hålla ”upprätthålla kontakter”.

 

Kommentera