Tidningsgenomgång

Med hjälp av min tidningsgenomgång får du en konstruktiv analys av din tidning och en handfast startpunkt för ett förändringsarbete. Fokus ligger på form och på tidningsmakeri – layout, redigering och bildarbete.

Genomgången börjar med en kort workshop med redaktionens reflektioner om bra och mindre bra med tidningen. Sedan fördjupar, förtydligar och förklarar jag genom att lyfta fram, konkretisera och problematisera. Styrkan i mitt sätt att  göra designanalyser numera ligger i att jag synliggör tidningens problem genom några få (ofta 7 till 10) kärnfulla problembeskrivningar (som var och en kan ha flera orsaker eller resultat). Lätt att förstå och ta till sig, ingen risk att huvudbudskapet går förlorat i en flod av detaljer. Redovisningen tar totalt  2 till 3 timmar beroende på gruppens storlek. Ni får en pdf som dokumentation av min analys.

Referenser:
TCO-tidningen, Erling Forsman
Tandläkartidningen, Christina Mörk
Hotellrevyn, Susanna Lundell
SLA-Bladet, Katarina Novák
Fysioterapi, Lois Steen Vivanco
Vagabond, Tobias Larsson
Entreprenör, Nicklas Mattsson
Språktidningen, Patrik Hadenius
Trä & Möbelforum, Susanne Rudenstam
Svensk Idrott, Pär Ånell
Naturvetare, Lars-Erik Liljebäck
Häst & Ryttare, Anna af Sillén
Råd & Rön, Carina Lundgren (I samarbete med designbyrån Kate)
Polistidningen, Ylva Norberg
Skogen, Bengt Ek
Ridsport, Sussi Tornberg
Trä, Sara Färlin

Sammantaget har jag genomfört fler än 50 designanalyser av tidningar och magasin.