Upphandling av content marketing-tjänster

Överväger ni att se över era inköp av Content Marketing-tjänster? Vi hjälper våra kunder med upphandlingar av innehållsmarknadsföring. Resan kan se ut så här:

  1. Utvärdering: Gör vi rätt saker idag med vår innehållsmarknadsföring? Får vi den effekt vi vill ha? 
  2. Strategi: Har vi rätt ansats för vår innehållsmarknadsföring? Stödjer den vår övergripande affärsstrategi på ett bra sätt?
  3. Uppdrag: Vad är det vi behöver hjälp med framöver av vår leverantör? Är vår nuvarande leverantör rätt för oss eller ska vi prova fler byråer i en upphandling?
  4. Leverantörskoll: Vilka leverantörer finns det som passar oss? Vilka leverantörer skulle göra ett bra jobb för oss? Var blir vi en viktig kund?
  5. Kvalificering: Vad kan de olika leverantörerna erbjuda oss som kund baserat på vår strategi och vårt uppdrag?
  6. Urval: Vilken leverantör bedömer vi är bäst på oss baserat på kvalitet, attityd, metoder, pris och andra faktorer som är viktiga för oss?

Så här säger Lisa Alexandersson, publisher på Skogsindustrierna:

Vi använde Morten Postrup som konsult när vi bytte leverantör för vår content marketing. Han hjälpte oss med en process där vi genomförde vår analys och drog våra slutsatser. Han såg till att processen genomfördes, lyssnade in hur vi tänkte och formulerade egna idéer utifrån det. Han designade ett upplägg för våra möten med möjliga leverantörer som gjorde att vi hela tiden tog oss framåt i upphandlingen. Med hans hjälp var det enkelt att komma framåt i processen eftersom vi fick konkreta saker att ta ställning till. Vi sparade mycket tid under upphanlingsarbetet genom att använda Morten. Han kan branschen och kunde plocka fram förslag på leverantörer som kunde vara lämpliga för oss. Han tog fram förfrågningsunderlag och höll i alla kontakter med leverantörer.

Utifrån era behov får ni en offert med fast pris. Vi har inga samarbeten med några av marknadens leverantörer utan jobbar oberoende på ert uppdrag.