Vägval för tidningsägare

Som ägare och styrelse för en organisationsägd tidning ställs man inför principellt viktiga och strategiskt utmanande frågor. Styrelser består av lekmän som i allmänhet inte har fack-kunskap om tidningar, journalistik eller kommunikation – då kan det vara bra att ta in någon som har branschkunskap och som vet hur andra ägare av organisationstidningar brukar resonera. 

Jag erbjuder workshops och strategisk rådgivning för styrelser och tidningsägare som står inför frågor av typen: 

  • Vad ska vi ha vår tidning till? 
  • Hur ska man tänka som tidningsägare i dagens medielandskap?
  • Vad är skillnaden på journalistik och content marketing? 
  • Hur vet vi om våra medlemmar får vad de vill ha? 
  • Hur säkerställer vi att tidningen jobbar på ägarens uppdrag? 
  • Ska vi ha en anställd chefredaktör eller lägga ut produktionen externt? 

Jag håller dragningar på styrelsemöten, håller i strategiska workshops och bistår med utredningar och coachning för styrelser och ledningsgrupper. 

Med hjälp av Morten fick Tandläkarförbundets styrelse belyst ett antal principiellt viktiga frågor kring hur tidningar fungerar i nutidens medieklimat och hur man som ägare kan se på sin tidning. Tack vare detta kunde styrelsen komma vidare till väl underbyggda beslut.
/Christer Johansson, Tandläkartidningen