Hoppa till innehåll

Academedia uttrycker sig vagt om meddelarfriheten

Postat av den

Update: Så här står det i policyn: ”Om en medarbetare upplever att han eller hon inte blir lyssnad till gäller meddelarfrihet inom AcadeMedia.”. Academedia hävdar nu att intentionen är att ge alla medarbetare den meddelarfrihet som finns formulerad i Tryckfrihetsförordningen. I så fall är det utmärkt, men det är luddigt formulerat. Dessutom är inte meddelarfriheten explicit formulerad i svensk rätt, så det är frågan vilken juridisk status den skulle få när den (i detta fall) saknar grundlagsskydd.

Läs också Academedias eget förtydligande. Jag tror att intentionerna är de bästa. Men det är luddigt formulerat i policyn.

Jag kan också tycka att det är märkligt att man villkorar meddelarfriheten med att den bara gäller om man upplever att ingen chef lyssnar på medarbetaren. Antingen har man väl meddelarfrihet, eller inte.

Med några förtydligade formuleringar i policyn bör detta kunna vara ur världen.

Det är väldigt positivt att Academedia går i bräschen för detta som många kommer att ta efter framöver. Men då krävs tydliga formuleringar.

Länk till Academedias policy (hos svt).

Update: Journalistförbundet kräver förtydligande.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …