Hoppa till innehåll

Academedia uttrycker sig vagt om meddelarfriheten

Postat av den

Update: Så här står det i policyn: ”Om en medarbetare upplever att han eller hon inte blir lyssnad till gäller meddelarfrihet inom AcadeMedia.”. Academedia hävdar nu att intentionen är att ge alla medarbetare den meddelarfrihet som finns formulerad i Tryckfrihetsförordningen. I så fall är det utmärkt, men det är luddigt formulerat. Dessutom är inte meddelarfriheten explicit formulerad i svensk rätt, så det är frågan vilken juridisk status den skulle få när den (i detta fall) saknar grundlagsskydd.

Läs också Academedias eget förtydligande. Jag tror att intentionerna är de bästa. Men det är luddigt formulerat i policyn.

Jag kan också tycka att det är märkligt att man villkorar meddelarfriheten med att den bara gäller om man upplever att ingen chef lyssnar på medarbetaren. Antingen har man väl meddelarfrihet, eller inte.

Med några förtydligade formuleringar i policyn bör detta kunna vara ur världen.

Det är väldigt positivt att Academedia går i bräschen för detta som många kommer att ta efter framöver. Men då krävs tydliga formuleringar.

Länk till Academedias policy (hos svt).

Update: Journalistförbundet kräver förtydligande.

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …