Hoppa till innehåll

Strategi och koncept för nya Almegatidningen

Postat av den

Almegatidningen är Almegas medlemstidning med utgivning fyra gånger per år i en upplaga av 14500 exemplar. Den läses i huvudsak av vd, personalchef och liknande funktioner i tjänsteproducerande företag.

Omgörningen omfattade strategi samt arbete med en ny grafisk form för Almegatidningen. Strategiarbetet började med ett antal workshops där deltagarna bland mycket annat diskuterade målgruppen och vilken nytta läsarna skulle ha av tidningen. Den förlösande frågan blev: Vad är tidningen bättre på än de andra kommunikationskanalerna? Svaret ledde fram till att tidningen ska ge läsarna nytta och inspiration från en arbetsgivare till en annan samt att den ska uppmuntra till dialog.

Chefredaktören och jag tog fram en redaktionell struktur med de avdelningar och artikeltyper som tidningen skulle innehålla. Den grafiska formen togs fram av Pär Ek, som ar den som från början drog in mig i projektet. Han gjorde formen och jag var bollplank.

Vår resa tillsammans har präglats av högt i tak,  struktur och inte minst ärlighet. Utan Mortens engagemang,  lyhördhet och uthållighet hade vi inte kommit så långt som vi gjorde.

Lotta Oom, chefredaktör Almegatidningen

Vi behövde hjälp med utvecklingen och omdaningen av vår uppskattade medlemstidning. Tillsammans med Morten Postrup och Pär Ek, vår formgivare, arbetade vi i workshopform för att få en bra struktur på arbetet. Morten ledde de mötena på ett kunnigt, kreativt och roligt sätt. Han drev sedan arbetet framåt och såg till att vi hittade lösningar när vi körde fast. Hans tidningserfarenhet har varit värdefull i vår process och vi är mycket nöjda med Mortens stöd i utvecklingsarbetet. Vi väntar på vår första läsarundersökning men har redan nu fått mycket positiv återkoppling från medlemmarna.

Ann Hallsenius, kommunikationschef på Almega