Hoppa till innehåll

Så påverkas annonsörerna
av en omgörning

Postat av den

I samband med releasen av nya Fysioterapi träffade jag Helena Delden, vd på Newsfactory som säljer annonserna i Fysioterapi. Vi började prata om hur omgörningar påverkar försäljningen av annonser. En hel del, skulle det visa sig. Här kommer Helenas tips om man vill öka sin försäljning i samband med en omgörning:

 • Tänk in annonsörerna redan från början av omgörningen. Ta reda på hur tidningen kan bli en bättre kanal för annonsörerna (utan att göra avkall på trovärdigheten).
 • Bra papper är viktigt för många annonsörer, en del annonsörer går bara på blankt papper. Det är inte viktigt för alla, men för många.
 • Ge annonsörerna möjlighet att välja på olika format.
 • Annonsörer gillar unika lösningar. I dag pratar man om creative sales. Advertorials kommer mer och mer, Helena Delden tror att man behöver vara med där.
 • Malla inte tidningen utifrån ett visst omfång eller ett visst bestämt antal helsidor och halvsidor i varje utgåva. Resultatet blir att man går miste om försäljning.
 • Hjälp annonsörerna att göra bra annonser om de behöver hjälp med det.
 • Högersidor är fortfarande lättast att sälja. Det finns dock undersökningar som visar att det inte är så stor skillnad på höger och vänster.
 • Tänk inte bara målgrupp. Det är viktigt att veta varför man gör tidningen, vad det är man vill ge läsarna.
 • Tidningen måste vara trovärdig redaktionellt. Läsarna litar på vad som står i tidningen och litar också på det som står i annonserna.
 • En bra form bidrar till att läsarna gillar tidningen, vilket ger bättre läsartal och i förlängningen bättre försäljning.
 • En bra tidning blir trovärdig, en trovärdig tidning sparar man och det leder till att man köper saker i annonserna vilket skapar värde för annonsören.
 • Det som avgör om en tidning har potential när det gäller annonsförsäljning är upplaga, målgrupp och konkurrenssituation. Helst ska man vara nummer ett i sin nisch, då behöver man inte rabattera.
 • Sök upp nya annonsörer, satsa på att bygga upp försäljningen långsiktigt.
 • Udda format är svåra att sälja, eftersom det kräver anpassning av annonsoriginal. Det är ofta (onödigt) dyrt för annonsören. Undantag är när nya format etableras, som exempelvis Filter.
 • Det är a och o att alltid göra tidningen för läsarna. En läsvärd tidning ger fler annonsörer.

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …