Hoppa till innehåll

Att leda i förändring

Postat av den

Kurs för chefredaktörer på organisationstidningar. Fem halvdagar.

På kursen får du: 

  • Användbara metoder
  • Feedback och diskussion med kolleger
  • Kunskap kring vägval för din tidskrift

Halvdag 1: Redaktionellt varumärke

Begreppet »tidning« blir svårt i en digital tid. Tankarna går direkt till en pappersprodukt. Vad händer om vi i stället ser oss som ett redaktionellt varumärke? Vi går igenom lite varumärkesteori samt ett antal metoder för att jobba med redaktionellt varumärke för styrning, innovation och förankring.

Halvdag 2: Redaktionell policy

En organisationstidning möter många starka viljor. Styrelse, kanslichef, chefredaktör. Vad ska tidningen egentligen göra och stå för? Vi tittar på redaktionell policy som styrverktyg och hur den kan användas för att reglera förhållandet mellan ägare och chefredaktör.

Halvdag 3: En inspirerande bild av läsarna

Organisationstidningar har ofta läsare med stor spridning i ålder, bostadsort, yrken och andra demografiska variabler. Vi går igenom ett antal strategiska verktyg för hur man kan skapa en inspirerande bild av läsarna som kan få driva både förändring och det löpande arbetet.

Halvdag 4: Digital utblick

I dag är det självklart att ett redaktionellt varumärke behöver få leva både på papper och i digitala kanaler. Vi gör ett antal nedslag i den digitala världen och tittar på användarbeteenden och hur den digitala revolutionen ser ut idag.

Halvdag 5: Innovationsmetoder

Att innovation är ett nyckelbegrepp för överlevnad är man övertygad om i de flesta branscher idag, och tankar och metoder är användbara även för redaktionella varumärken. Vi tittar på vad begreppet innovation innehåller och går igenom några verktyg som är direkt användbara i den egna verksamheten.

Citat från tidigare deltagare

Kursen har gett mig en mycket bra inblick i aktuella trender i tidskrifts- och medielandskapet. Jag har fått konkreta tips på utveckling och många viktiga diskussioner med övriga deltagare. En inspirationskick!
/Anders Jinneklint, Universitetsläraren

Jag har haft stort utbyte av Morten Postrups kurs. Bra att kunna utbyta erfarenheter i en liten grupp där vi har mycket gemensamt. Jag tar också med mig intressanta uppslag och idéer till hur vi kan arbeta vidare på hemmaplan.
/Carin Waldenström, Psykologtidningen

En givande kurs med en bra mix av teori och erfarenhetsutbyten mellan kursdeltagarna. Bra tillfälle att lära och inspireras av kollegor i branschen och få nya insikter och kunskaper av Morten.
/Ander Regnell, magasin Ping

Kursen gav en lagom dos av matnyttiga tips, inspiration, inblick i aktuella trender och kunskapsutbyte med redaktörer i liknande sits som jag själv.
/Nils Bergeå Nygren, Svensk Farmaci

Bra upplägg med föreläsningar och givande snack om hur man kan utveckla sin tidning och samspela med andra redaktionella kanaler. Vi har redan gjort några förändringar som har ökat dialogen med läsarna. Värdefullt också att möta andra chefredaktörer, som ofta brottas med samma saker som jag i sin vardag.
/Lars-Erik Liljebäck, Naturvetare

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …