Hoppa till innehåll

Biblioteksrensning missar målet

Postat av den

Riksdagsbiblioteket har sorterat bort ett antal organisationstidningar, främst fackliga tidskrifter. Det har väckt reaktioner, bland annat protesterar 19 chefredaktörer i en debattartikel. Överbibliotekarien försvarar sig i Journalisten med att riksdagsledamöterna kan ta del av materialet via en mediebevakningstjänst.

Då har man missat något när det gäller tidningars sätt att fungera. En tidning:

  1. Tvingar till handling. En papperstidning är framfusig. När den hamnar i postfacket måste man göra något med den. Kanske slänga direkt? Normalt bläddrar man i alla fall, eller ögnar på omslaget. Läsaren måste på något sätt ta ställning till tidningen och dess innehåll.
  2. Gör ett urval. Allt kan inte finnas med i en tidning. En del rensas bort. Därför är allt innehåll i en tidning i någon mån kvalificerat. Hade det inte varit intressant hade det inte kommit med. (Detta är naturligtvis ibland ett rent teoretiskt resonemang).
  3. Väljer vad som lyfts fram. Vad kommer tidigt? Vad är stort? Vad presenteras med bild? Vad presenteras med grafik eller faktarutor? Det hjälper läsaren att förstå vad som är viktigt.
  4. Väljer en vinkel. En artikel i en tidning har inte bara ett ämne, utan också en vinkel. Vad är grejen? Varför är det viktigt? Det hjälper läsaren att ta till sig innehållet.
  5. Har en innehållsmix. Olika typer av innehåll blandas. Tack vare tidningens sätt att presentera sitt innehåll kommer vi i kontakt med saker vi inte visste att vi var intresserade av. Eller visste att vi borde kunna.
  6. Har en sistasida. Budskapet till läsaren är: Nu har du koll på det viktigaste!

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …