Hoppa till innehåll

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare:

Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden.

Nätverket är en skön oas där man kan prata av sig med kollegor som brottas med delvis samma problem. Nätverket har gett mig nya idéer och goda bekantskaper som betytt mycket för mig i min roll.

Inspirerande och värdefullt nätverk som stärker mig i min roll! Går alltid från nätverksträffarna full av energi och nya idéer. Det enda jag kan ångra är att jag inte kom i kontakt med nätverket tidigare.

Det är ett väldigt bra forum att bolla både stora och små utmaningar man står inför som ledare för redaktionell verksamhet. Nya tankar väcks och jag får bra inspel till hur jag kan utveckla verksamheten.

Jag jobbar på en organisationstidning där resurserna till redaktionen är mycket begränsad. Organisationen i övrigt har ingen kunskap eller insikt i tidningsproduktion eller redaktionellt arbete. Jag är helt ensam med att göra både papper, webb och sociala kanaler. Därför är Mortens nätverk ovärderligt för mig. På nätverksträffarna kan jag höra hur andra små redaktioner jobbar, prata med branschkollegor som pratar samma språk och som står inför samma utmaningar för att hitta konstruktiva lösningar. För min del innebär träffarna praktiska diskussioner, inspirerande tankar och många skratt.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Nya nätverk till vintern 2023

Postat av den

Mina uppskattade nätverk får tillökning! Hör av dig om du eller någon du känner vill ha en propå med upplägget. Chefredaktörer på heldigitala titlar— Utmaningarna handlar till exempel om hur man når fram till läsarna via nyhetsbrev, sök och sociala medier. Vi kommer att prata om hela ekosystemet som behöver vara på plats kring en …