Hoppa till innehåll

Strategiskt arbete inför redesign på Entreprenör

Postat av den

Inför en grafisk omgörning av Entreprenör hjälpte jag redaktionen med ett antal utvecklingssteg:

  • Nulägesanalys. Vi började med en workshop med hela redaktionen kring vad som var bra och mindre bra med tidningsmakeriet. En del systematiska fel identifierades som kunde få en lösning i och med omgörningen. Jag brukar kalla detta för en tidningsgenomgång.
  • Strategisk workshop om värdeord, drömjobb samt överraskningar i en i mycket strukturerad tidning. Här tog vi ut riktningen för den nya tidningen.
  • Policy. Redaktionen tog fram en policy och använde mig som bollplank. Vad behöver styras? Vad saknas? Vad kommer att funka? Vilka formuleringar behöver fördjupas?
  • Redaktionell struktur. Redaktionen arbetade fram en beskrivning av tidningens avdelningar med mig som bollplank. Olika avdelningar vägdes mot varandra, vissa ströks i ett sent skede för att hitta en väl fungerande helhet.
  • Mötesstruktur. För att skapa förutsättningar för högsta möjliga kvalitet var jag katalysator för att hitta en ny struktur på redaktionens fasta möten. Bland annat genomförde vi en storyboardövning som ledde fram till ett mer effektivt sätt att planera kommande jobb i tidningen.
  • Fotografträff. Jag ledde en workshop med redaktionen och några centrala frilansfotografer för att diskutera bild och hitta sätt att skärpa samarbetet och därmed ge bättre bilder.

Min främsta roll var att som utomstående hitta sådant som redaktionen på grund av hemmablindhet hade svårt att se själva. I praktiken var det här projektet mycket av bollplanksarbete eftersom redaktionen gjorde det mesta själva.

»Tack vare Morten fick vi en stringens och ett driv i projektet som gjorde det hela både effektivare och roligare.«

Nicklas Mattsson, chefredaktör