Hoppa till innehåll

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt.

Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en besparing utan en omprioritering.

Men här måste man ändå besinna sig lite.

Det är av stor vikt att en öppen och livaktig organisation som Uppsla studentkår klarar av att finansiera Ergos självständiga journalistik. Där kan frågor som rör både medlemmar, kår och samhället utanför kan få en allsidig belysning både genom journalistisk och debatt.

Kårstyrelsen gör ett misstag som många andra organisationer redan har gjort: När man inte har fullständig kontroll över en kanal, exempelvis den egna tidningens journalistik, då stryper man finansieringen och lägger hellre pengarna på kanaler som ledningen kan styra över. Det vill säga kommunikatörer som gör vad man säger åt dem. Så här brukar det låta: Vi som ägare är självklart positiva till ett öppet debattklimat och vi välkomnar granskning, men det får någon annan syssla med, inte vår egen tidning. Men vem ska göra det? Ska det spontant uppstå en ny tidning som gör en kvalificerad bevakning och kårens inre och yttre liv? Knappast. Ska UNT göra detta? Expressen? Sveriges Radio Uppland? Sveriges Television? Det faller på sin egen orimlighet. Kåren själv måste stå som huvudman för den journalistik som ska bevaka kåren och kårlivet. På samma sätt som fackförbund och intresseförbund har egna självständiga tidningar med journalistik som ibland går på tvärsen men som på lång sikt bidrar till en livaktigt föreningsliv som är delaktigt i samhällsdebatten.

Många organisationer stryper sin egen journalistik med hänvisning till att eftersom man är en demokratisk organisation behöver man ingen demokratisk bevakning i form av journalistik. Detta är tyvärr inget ovanligt argument, men det är korkat. Journalistisk bevakning, rapportering och granskning är något helt annat än val till fullmäktige, motionsförfarande och styrelsearbete. Det kan varenda barn förstå.

Tyvärr ansätts journalistiken både i världen och Sverige. Nya ekonomiska förutsättningar där annonsörer hellre väljer amerikanska plattformar som Facebook och Google än svenska medier. En ny politisk scen där det dessvärre blir mer och mer accepterat att racka ner på journalistiken och se den som en fiende till en nationalistisk politisk åskådning. Ett förakt som även kan höras i mer etablerade politiska läger. Ett kommunikationsklimat där alla avsändare vill tala med enad röst för att få igenom sina egna budskap till medlemmar, kunder eller andra intressenter. Journalistiken är en av grundpelarna i en fungerande demokrati. Om demokratin är ett land eller en organisation som Uppsala studentkår spelar inte så stor roll. Journalistiken behöver fler försvarare. Alltför många lever i tron att journalistik och kommunikation är utbytbara. Men det är bara att se sig omkring i världen. Den självständiga journalistiken är en omistlig del av det demokratiska samhället.

Ett av argumenten för att lägga ned Ergo är att den är så svår att styra. Journalistiken ska inte gå att styra i detalj. Det är själva idén. Journalistiken behöver sin frihet precis som forskning och akademi behöver sin frihet. Journalistiken behöver ekonomiska ramar som säkerställer dess existens och ett uppdrag att bevaka kårens inre och yttre liv. Det är i stort sett allt.

Sen undrar man ju: Har ni i styrelsen blivit så kränkta av något tidningen har skrivit att detta med nedläggning är hämnden? I så fall: Wake up and smell the coffee. Det är så det funkar i en demokrati. Ni får tåla granskning. Det är lite av spelets regler att den som har makten inte alltid kommer att gilla det tidningen skriver.

Så min uppmaning till Uppsala studentkårs medlemmar i allmänhet och styrelsen i synnerhet: Skapa förutsättningar för att Ergo ska överleva sin 100-årsdag 2024 och fortsätta verka i studenternas, kårens och samhällets intresse under många år därefter genom självständig journalistik.

Ska vi ha den besvärliga journalistiken kvar eller räcker det med foglig kommunikation aka styrd propaganda? Frågan är retorisk men nu är det upp till er att tänka långsiktigt.

PS. Nu ser jag att det slutgiltiga beslutet ligger på kårfullmäktiges bord 22 april. Det finns tid att påverka!

Ergo: Tidningen Ergo läggs ner
Sydsvenskan/TT: Tidningen Ergo läggs ner

Fler inlägg

Uppgradera dig med ett nätverk!

Postat av den

Anmäl dig till något av mina nätverk för dig som redan kan det mesta men vill bli mer säker i din roll. Varje grupp har ett tydligt tema för att alla ska ha liknande arbetsuppgifter och utmaningar. Det är mellan 5 och 10 personer i gruppen. Nätverken träffas 3-4 gånger per termin. Vissa grupper träffas alltid …

Kom framåt med en coach som visar vägen

Postat av den

Står du inför ett knivigt problem eller något som behöver bli gjort? Men egentligen vet du ju vad som behöver göras, du har bara inte kommit igång? Boka in några coachingträffar så får du min hjälp! Det kan till exempel handla om att:  Formulera vad du vill uppnå för att få fokus på det som är …