Hoppa till innehåll

Ett kvartssekel Sverige

Postat av den

En verklig institution i svenskt samhällsliv är SOM-institutet vid Göteborgs universitet som oförtrutet forskar kring svenska folkets uppfattning om samhälle, politik och massmedier. Nu har man släppt en lättsmält sammanfattande rapport över tiden 1986 till 2010. Den består av lättlästa grafer och är helt klart läsvärd i sin helhet. Här är några axplock:

 • Andelen svenskar som är nöjda med hur demokratin fungerar har gått från 46 procent 1986 till 81 procent 2010. Remarkabelt!
 • Andelen som regelbundet läser en morgontidning har minskat från 81 till 63 procent.
 • Andelen hushåll som har prenumeration på en morgontidning har minskat från 77 till 62 procent.
 • Andelen svenskar som druckit alkohol den senaste veckan har gått upp från 32 till 51 procent för män (23 till 39 för kvinnor).
 • … men stödet för att sälja starksprit i livsmedelsaffärer har minskat från 50 till 32 procent.
 • Förtroendet för polisen och domstolarna är (med vissa variationer över tid) oförändrat under perioden.
 • Förtroendet för kungahuset har gått från +41 till +19 (på en skala från –100 till +100)
 • Andelen svenskar som anser sig vara politiskt intresserade har gått upp från 46 till 55 procent.
 • … men andelen som är medlemmar i ett politiskt parti har minskat från 12 till 6 procent.
 • Andelen som vill utveckla kärnkraften har gått från 12 till 52 procent. Andelen som vill avveckla har minskat från 75 till 30 procent.
 • Andelen svenskar som vill att man ska satsa på olika alternativa energislag är relativt konstant, förutom för vindkraft där stödet sjunker (troligen ett utslag för NIMBY – Not In My Back Yard).
 • Stödet för sex timmars arbetsdag har minskat från 70 till 48 procent bland män, 50 till 28 procent bland kvinnor.
 • Andelen kvinnor som läser böcker har ökat från 35 till 47 procent, 21 till 30 procent för männen.

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …