Hoppa till innehåll

Ett summariskt meddelande om framtiden

Postat av den

Vi – människorna, mänskligheten – har många stora problem framför oss som måste lösas. Men just nu är det koldioxidkrisen och klimatet som är det allra största, och allra viktigaste problemet. Just nu har vi en unik chans att påbörja resan mot en stabil och koldioxidneutral värld. Dock har vi några saker att klara av innan vi når dit:

  1. Utsläppen måste sluta öka. Där ligger vi redan ganska bra till. I stort sett har utsläppen redan slutat öka. Dock finns det miljarder och åter miljarder människor som måste få chansen att ta sig ur fattigdom och armod och bli medelklass med bostäder, arbeten, tvättmaskiner och rimliga mänskliga civiliserade liv. Vi måste hjälpa dem att göra det utan att späda på koldioxidutsläppen.
  2. Nettoutsläppen måste minska till noll. Detta kommer att ta tid, men det är möjligt. Och det är kanske inte så avlägset som man skulle kunna tro. Inom kort kommer olja, kol och fossil gas att kännas massivt otidsenligt. Innovationstakten för klimatsmarta alternativ är också massiv.
  3. När vi väl fått ned utsläppen till noll kommer vi dessvärre att sitta med en enorm skuld av växthusgaser i atmosfären. Redan nu sitter vi med 400 ppm och det kommer att vara väsentligt mer innan kurvan över ökningen planar ut. Det innebär i praktiken att vi kommer att behöva ha negativa nettoutsläpp av koldioxid och metan. Troligen under mycket lång tid. Vi har haft nettoökningar sedan vi började elda med fossil olja och kol – och det har vi gjort sedan när? Åtminstone sedan 1850? Större delen av den skulden måste bort ur atmosfären. Förhoppningsvis hittar vi sätt att göra detta hyggligt snabbt. Kanske gör vi helt enkelt så att vi tillverkar olja och pumpar ner den igen. Borde vara ett ganska smart och stabilt sätt att långtidslagra kol.
  4. Överlappande med den förra punkten kommer vi dessvärre att ha enorma, ENORMA problem med stigande havsnivåer. Många processer är redan igång, en del går inte att stoppa, andra kan vi kanske fortfarande påverka. Hur som helst, med den temperatur vi har nu och den takt vi släpper ut koldioxid kommer havsytan att höjas rejält. Hur mycket spelar egentligen inte någon roll för resonemanget. Huvudsaken är: Vattnet måste tillbaka till land. Vi kommer att på något sätt behöva transportera enorma mängder vatten (sade jag enorma?) från havet till trygga förvar i form av snö och is på Antarktis, i Sibirien och på Grönland. Allt för att åter sänka havsytan till ungefär samma nivå som den ligger på nu. För att sänka världshaven med 1 meter på ett år behöver varje människa på jorden varje dag under året förflytta motsvarande 200 hinkar vatten från havet till en säker plats uppe på Antarktis. Ungefär. 73000 hinkar per person under ett år. För var och en på hela jorden. För att sänka havsytan med en enda meter. Slutsats? Vi får under inga omständigheter låta havsnivåerna börja skena, för då förändras världen permanent på ett sätt som inte går att få ogjort.

Detta är vad vi har framför oss. Vi, våra barn och deras barn. Om vi misslyckas är vi fett rökta. Vi är rätt rökta även om vi lyckas, men på sikt kommer vi ändå att kunna lösa detta.
Vi kan inte vänta. Och vi kan inte vänta på någon annan. Alla har inte förstått allvaret i detta, och vi som har förstått allvaret har ett extra ansvar att agera. Genom våra politiker på politisk nivå. Som konsumenter genom att ställa krav på varor och tjänster som vi köper. Genom att välja klimatsmarta alternativ i våra privata liv. Genom att använda våra resurser och placera våra pengar där de gör nytta för klimatet.
Vi kan inte tillåta oss att vara pessimister. Det finns bara en väg framåt, och det är att så snabbt som möjligt skapa en koldioxidneutral värld där vi räddar klimatet och därmed vår jord, våra livsbetingelser och oss själva, mänskligheten. Det är mycket som står på spel. Allt står på spel. Och det är nu det börjar.

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …