Hoppa till innehåll

Kvalitativa läsarundersökningar – Förstå dina läsare på djupet

Postat av den

En kvalitativ undersökning gör man för att få en fördjupad bild av målgruppens behov, drivkrafter och beteenden. Resultatet presenteras inte som procentsatser eller andra kvantifieringar – utan med exempel på citat som visar vad intervjupersonerna tycker och tänker.

I praktiken gör jag 10 intervjuer med personer i er målgrupp, där intervjuerna utgår från ett frågebatteri snarare än en samtalsmall. Frågebatteriet tar jag fram för er beroende på vilka era vägval och strategiska utmaningar är just nu.

Så här ser undersökningens moment ut i stora drag:

  1. Workshop tillsammans med er om vilka som är de viktigaste frågeställningarna och utmaningarna. Vilken kunskap om läsarna skulle kunna hjälpa oss framåt?
  2. Vi skriver ett frågebatteri. Jag skriver ett utkast som man normalt kan bolla per mejl och som ni sedan godkänner.
  3. Ni rekryterar intervjupersoner i er målgrupp. Normalt skriver jag ett utkast på copy till ett rekryteringsmejl som ni skickar ut. Om man har tillgång till mejladresser brukar det vara den enklaste vägen.
  4. Vi bokar och genomför intervjuer, normalt räcker det med 8–10 intervjuer (som eventuellt kan göras på två delpopulationer med 4–5 intervjuer i varje).
  5. Vi sammanställer, analyserar och tar fram en rapport som pdf.
  6. Redovisning i styrgruppen under en workshop på ca 2 timmar där vi också diskuterar hur resultatet kan användas.  

Jag har ett antal genomförda undersökningar med rapporter som jag kan visa vid ett personligt möte.

Ni får en offert med fast pris. Mejla mig på morten@postrup.se

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …