Hoppa till innehåll

Kvalitativa läsarundersökningar – Förstå dina läsare på djupet

Postat av den

En kvalitativ undersökning gör man för att få en fördjupad bild av målgruppens behov, drivkrafter och beteenden. Resultatet presenteras inte som procentsatser eller andra kvantifieringar – utan med exempel på citat som visar vad intervjupersonerna tycker och tänker.

I praktiken gör jag 10 intervjuer med personer i er målgrupp, där intervjuerna utgår från ett frågebatteri snarare än en samtalsmall. Frågebatteriet tar jag fram för er beroende på vilka era vägval och strategiska utmaningar är just nu.

Så här ser undersökningens moment ut i stora drag:

  1. Workshop tillsammans med er om vilka som är de viktigaste frågeställningarna och utmaningarna. Vilken kunskap om läsarna skulle kunna hjälpa oss framåt?
  2. Vi skriver ett frågebatteri. Jag skriver ett utkast som man normalt kan bolla per mejl och som ni sedan godkänner.
  3. Ni rekryterar intervjupersoner i er målgrupp. Normalt skriver jag ett utkast på copy till ett rekryteringsmejl som ni skickar ut. Om man har tillgång till mejladresser brukar det vara den enklaste vägen.
  4. Vi bokar och genomför intervjuer, normalt räcker det med 8–10 intervjuer (som eventuellt kan göras på två delpopulationer med 4–5 intervjuer i varje).
  5. Vi sammanställer, analyserar och tar fram en rapport som pdf.
  6. Redovisning i styrgruppen under en workshop på ca 2 timmar där vi också diskuterar hur resultatet kan användas.  

Jag har ett antal genomförda undersökningar med rapporter som jag kan visa vid ett personligt möte.

Ni får en offert med fast pris. Mejla mig på morten@postrup.se

Fler inlägg

Uppgradera dig med ett nätverk!

Postat av den

Anmäl dig till något av mina nätverk för dig som redan kan det mesta men vill bli mer säker i din roll. Varje grupp har ett tydligt tema för att alla ska ha liknande arbetsuppgifter och utmaningar. Det är mellan 5 och 10 personer i gruppen. Nätverken träffas 3-4 gånger per termin. Vissa grupper träffas alltid …

Kom framåt med en coach som visar vägen

Postat av den

Står du inför ett knivigt problem eller något som behöver bli gjort? Men egentligen vet du ju vad som behöver göras, du har bara inte kommit igång? Boka in några coachingträffar så får du min hjälp! Det kan till exempel handla om att:  Formulera vad du vill uppnå för att få fokus på det som är …

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …