Hoppa till innehåll

Fysioterapi tar ut riktningen med strategiprojekt

Postat av den
Fysioterapi genomförde ett strategiprojekt innan den nya formen togs fram.

När Fysioterapi skulle göra om valde man att göra ett strategiskt och konceptuellt arbete innan själva formgivningen tog vid. Jag anlitades för att leda ett antal workshops med tidningens chefredaktör Lois Steen Vivanco och redaktör Hilda Zollitsch Grill som ett led i arbetet.

Vi började med en Tidningsgenomgång där jag redovisade en detaljerad analys av tidningens styrkor och svagheter. En ordentlig problemanalys är viktig för att få rätt höjd i förändringsarbetet. Som så ofta hade redaktionen redan noterat en stor del av problemen, och min analys fick funktionen att förklara och fördjupa.

Under några strategiworkshops arbetade vi igenom frågor som:

 • Vilka förändringar i samhället påverkar fysioterapeuterna?
 • Vart är professionen på väg?
 • Hur ser läsarna ut? Hur kan man dela in läsarna i olika grupper? Hur bör de insikterna påverka tidningens innehåll?
 • Vilka är tidningens intressenter och vilka förväntningar har de på tidningen?
 • Vad innebär framgång för tidningen?
 • Vad ska vara tidningens vision?

Därefter konretiserade vi arbetet genom att (i workshopform) ta fram en redaktionell struktur som besvarade följande frågor:

 • Vilka ämnen ska vi skriva om varje gång?
 • Vilka sorters artiklar ska finnas med varje gång?
 • Vilka fasta avdelningar och artikeltyper ska finnas?
 • Var ska vi satsa på bild?
 • Hur många sidor får olika avdelningar? Sorteringsordning?
 • Överblick: Blir det en aptitlig mix att bläddra i?

Tidningen Fysioterapi ges ut av Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Redaktionen anlitade sedan Curt Lundberg för att göra den grafiska formen och byrån Malcolm Grace för att göra löpande layout av tidningen.I september 2011 kom den första utgåvan av den omgjorda tidningen.

Vi har haft stor hjälp av Morten Postrup i vårt genomgripande förändringsarbete. Hans första detaljerade analys gav oss en grund för det fortsatta arbetet med att forma nya strategier och ett helgjutet koncept för nya Fysioterapi. Ett gediget förarbete ger mer tyngd och djup i omgörningen än om man bara satsar på att ändrar utseendet.

Chefredaktör Lois Steen Vivanco.