Hoppa till innehåll

The Geometry of Type – ny klassiker om typografi

Postat av den
IMG_2917_beskuren

Äntligen har jag fått sätta tänderna i en mycket fin bok om typografi. Det är »The Geometry of Type – The Anatomy of 100 Essential Typefaces« av Stephen Coles, utgiven på Thames & Hudson 2013.

Titeln beskriver boken väl. Den presenterar 100 typsnitt som får ett uppslag var för typprov, stort uppdragna exempel på pedagogiskt redovisade särskiljande bokstavsformer jämte beskrivningar av typsnittens tillkomst och användningsområden.

Typsnitten är indelade i ett antal kategorier. Bara de utgör en grundkurs i typografi.

Typsnitten:

  • Urvalet bjuder på både självklara klassiker: Univers, New Century Schoolbook, Neue Helvetica, Gill Sans, Clarendon.
  • Nutida storheter såsom Miller, Knockout, Benton Sans, Whitney, Gotham, Archer, PMN Caecilia
  • Sen finns det en del som är populära just nu men knappast kommer att motstå tidens tand särskilt bra. Hoppas att boken kommer att finnas kvar och uppdateras med nya upplagor. Jag hade gärna sett ett par uppföljare med ytterligare 100 typsnitt i varje, det finns mycket kvar att ta av.
  • Bubblare för snar renässans: Optima. Har känts oerhört ute i decennier. Dags att komma in i värmen igen.
  • Urvalet av foundries är också helt ok, bland annat representeras Veronika Burian/Type Together av både Adelle och Bree.

Tilltalet är korrekt och torrt, mycket informationsintensivt. Antingen använder man boken instrumentellt som en handbok. Eller så använder man den som typografiskt allmänbildande lustläsning. Jag skulle säga att den funkar utmärkt för båda dessa användningsområden.

När det gäller böcker om typografi brukar jag alltid tipsa om Typografisk Handbok och The Elements of Typographic Style. The Geometry of Type kommer in som nummer tre på den listan. Det är en bedrift. Köp!

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …