Hoppa till innehåll

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att marknadsföra, utföra och leverera våra tjänster.

Vi samlar in data om dig när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, när du kontaktar oss eller interagerar med oss i sociala medier eller när du träffar oss i sammanhang där vi marknadsför eller levererar våra tjänster.

I de fall vi tar emot personuppgifter från tredje part, exempelvis vid utförande av uppdrag av en kund, sparar vi personuppgifterna så länge de behövs för att genomföra uppdraget. Därefter raderas de hos oss.

Vi anser oss ha lagligt stöd för att samla in personuppgifter såsom namn, titel, arbetsgivare, telefonnummer, mejladress och liknande publikt tillgängliga uppgifter som ett led i vårt arbete att hitta nya kunder. Sådan insamling ska endast innehålla publikt tillgängliga personuppgifter, exempelvis via arbetsgivarens webbsida eller sociala medier.

I samband med att du är i kontakt med oss och för en diskussion om möjliga samarbeten lagrar vi personuppgifter som behövs för att dokumentera och följa upp kontakterna.

När du är kund hos oss lagrar vi personuppgifter som behövs för att leverera tjänsten och för att kunna hålla kontakten med dig. 

Vi sparar personuppgifter under lång tid för att kunna hålla kontakten. Men om vi inte har haft någon kontakt under 7 år raderas personuppgifterna.

I de fall vi måste hantera känslig personuppgifter, exempelvis i samband med konsultation i personalärenden, rekrytering och andra ärenden som kräver lagring av omdömen och motsvarande ska vi alltid lösenordsskydda filer där sådana uppgifter förekommer.

Enligt lag har du rätt att bli glömd. Om du önskar att få dina personuppgifter hos oss permanent raderade ber vi dig kontakta morten@postrup.se. Uppdaterad 2021-05-03.