Hoppa till innehåll

Internetbarometern 2012

Postat av den

Nordicom har släppt Internetbarometern, en sammanställning från tidigare utgivna Mediebarometern. Resultatet verkar analogt med Svenskarna och internet 2012 som jag skrivit om tidigare. Här kommer några axplock från Internetbarometern:

  1. Tillgång i hemmet till prenumererad dagstidning är ner från 75 procent (1997) till 59 procent (2012).
  2. 18 procent har tillgång till surfplatta.
  3. Tillgången till smartphone exploderar: 14 procent 2010, 36 procent 2011, 54 procent 2012. Snart finns det ”bara” smartphones.
  4. Teve är det största dagliga mediet med 83 procent i befolkningen, tätt följt av internet med 74 procent, dagstidning 69 procent, radio 67 procent.
  5. 47 procent använder sociala medier en vanlig dag, 32 procent traditionella medier på internet.
  6. Andelen av befolkningen som ser på teve en vanlig dag har varit relativt konstant de senaste 20 åren.
  7. Andelen som använder sociala medier har ökat från 26 till 47 procent sedan 2009, nästan en dubblering. Andelen som använder traditionella medier digitalt har ökat från 25 till 32 procent, en betydligt mer modest ökning.
  8. Andelen som säger sig läsa en dagstidning på papper har minskat från 80 procent 2002 till 60 procent 2012. Andelen som en nättidning har gått upp från ca 5 procent till 20 procent.
  9. Onlinespelandet exploderar från en nivå på 7 procent fram till 2009 till 23 procent 2012. Bland pojkar 9 till 17 år är andelen 66 procent.

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …