Hoppa till innehåll

Internetbarometern 2012

Postat av den

Nordicom har släppt Internetbarometern, en sammanställning från tidigare utgivna Mediebarometern. Resultatet verkar analogt med Svenskarna och internet 2012 som jag skrivit om tidigare. Här kommer några axplock från Internetbarometern:

  1. Tillgång i hemmet till prenumererad dagstidning är ner från 75 procent (1997) till 59 procent (2012).
  2. 18 procent har tillgång till surfplatta.
  3. Tillgången till smartphone exploderar: 14 procent 2010, 36 procent 2011, 54 procent 2012. Snart finns det ”bara” smartphones.
  4. Teve är det största dagliga mediet med 83 procent i befolkningen, tätt följt av internet med 74 procent, dagstidning 69 procent, radio 67 procent.
  5. 47 procent använder sociala medier en vanlig dag, 32 procent traditionella medier på internet.
  6. Andelen av befolkningen som ser på teve en vanlig dag har varit relativt konstant de senaste 20 åren.
  7. Andelen som använder sociala medier har ökat från 26 till 47 procent sedan 2009, nästan en dubblering. Andelen som använder traditionella medier digitalt har ökat från 25 till 32 procent, en betydligt mer modest ökning.
  8. Andelen som säger sig läsa en dagstidning på papper har minskat från 80 procent 2002 till 60 procent 2012. Andelen som en nättidning har gått upp från ca 5 procent till 20 procent.
  9. Onlinespelandet exploderar från en nivå på 7 procent fram till 2009 till 23 procent 2012. Bland pojkar 9 till 17 år är andelen 66 procent.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …