Hoppa till innehåll

Internationella Studier växlar upp

Postat av den

Internationella Studier har fört en tynande tillvaro som Utrikespolitiska Institutets fördjupande tidskrift om globala frågor. När tidningen fick en ny redaktör i Ylva Johnson startades en förändringsprocess i syfte att stärka IS genom att göra den mer attraktiv och tillgänglig för läsarna. Innehållet, som tidigare utgjorts av en hoper i stort sett lika långa texter, blev mer diversifierat vilket möjliggjorde en utgörning med kontraster. Per Boström tog fram ett designkoncept och gjorde layout. Själv ledde jag några workshops kring tidskriften som varumärke och var bollplank till redaktören under processen.

Internationella studier blev Årets tidskrift fackpress 2011. Läs mer på ui.se.

Morten Postrup är ett bra bollplank eftersom han ser förändringsprocessen utifrån och är en begåvning när det gäller att tänka strategiskt. Han kan också vara lite sträng vilket är nyttigt, eftersom en sådan här förändringsprocess till stor del handlar om att döda darlings, hålla en konsekvent linje och att våga renodla.

Ylva Johnson, redaktör

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …