Hoppa till innehåll

Läst: Online Only av Martin Schori

Postat av den

Martin Schori gör en praktiskt förankrad djupdykning i journalistikens förutsättningar så som de ser ut idag. En omvärldsanalys som inte på något sätt är ny – men den är väl sammanfattad och framställd i en pedagogisk form som är enkel att ta till sig.

Online Only är som en grundbok för journalister. Det är bra. Då behöver man inte låtsas som att »alla« redan vet grundläggande saker om journalistik. För många saker som förr var sanna är inte sanna längre. Och andra ÄR sanna fortfarande, trots att vi kanske befarade att de skulle vara utkastade med badvattnet.

Lejonparten av boken är mycket praktiskt orienterad. Tack vare Martin Schoris erfarenhet från både Aftonbladet och Kit kan han strö boken full av belysande exempel på journalistiskt arbete. Det finns en slagsida åt ganska, låt oss använda ett neutralt begrepp, färgstark journalistik som en och annan tidskriftsredaktör måhända tycker är lite over the top. Men det spelar ingen större roll, exemplen är belysande och principerna är giltiga.

Boken är läsvärd för personer på alla journalistikens nivåer. Självklart för alla typer av journalistiskt fotfolk men också för redaktionsledning vd och ägare, i förekommande fall. (Ju högre upp i värdekedjan man kommer desto vanligare är nämligen föreställningen att journalistik är att skriva texter. Punkt.)

Det här är en värdefull sammanställning och källa till idéer och insikter som jag tycker att alla skrivande journalister bör läsa under 2016. Köp den på Bokus

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …