Hoppa till innehåll

Läst: Online Only av Martin Schori

Postat av den

Martin Schori gör en praktiskt förankrad djupdykning i journalistikens förutsättningar så som de ser ut idag. En omvärldsanalys som inte på något sätt är ny – men den är väl sammanfattad och framställd i en pedagogisk form som är enkel att ta till sig.

Online Only är som en grundbok för journalister. Det är bra. Då behöver man inte låtsas som att »alla« redan vet grundläggande saker om journalistik. För många saker som förr var sanna är inte sanna längre. Och andra ÄR sanna fortfarande, trots att vi kanske befarade att de skulle vara utkastade med badvattnet.

Lejonparten av boken är mycket praktiskt orienterad. Tack vare Martin Schoris erfarenhet från både Aftonbladet och Kit kan han strö boken full av belysande exempel på journalistiskt arbete. Det finns en slagsida åt ganska, låt oss använda ett neutralt begrepp, färgstark journalistik som en och annan tidskriftsredaktör måhända tycker är lite over the top. Men det spelar ingen större roll, exemplen är belysande och principerna är giltiga.

Boken är läsvärd för personer på alla journalistikens nivåer. Självklart för alla typer av journalistiskt fotfolk men också för redaktionsledning vd och ägare, i förekommande fall. (Ju högre upp i värdekedjan man kommer desto vanligare är nämligen föreställningen att journalistik är att skriva texter. Punkt.)

Det här är en värdefull sammanställning och källa till idéer och insikter som jag tycker att alla skrivande journalister bör läsa under 2016. Köp den på Bokus

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …