Hoppa till innehåll

Modernas bokhandel exponerar mer men erbjuder mindre

Postat av den

Moderna Museet i Stockholm har gjort om sin förtjänstfulla butik. Alla böcker om arkitektur är borta, oklart om de får ny plats i någon ny butik i anknytning till Arkitekturmuseum – det hade varit spännande.

Därmed har övriga bokkategorier fått ökad exponeringsyta: Museets egna kataloger, design, foto och konst. Konsten är fortfarande föredömligt välsorterad. Katalogavdelningen har blivit mycket bättre: Bättre exponering och fler titlar. Foto är urvattnad. Mindre exponering (no pun intended) och färre titlar. Och design är ett bottennapp: Mycket mer exponering men det redan magra utbudet är ytterligare decimerat.

Stockholm är ju redan nu begåvat med en fotobokhandel i toppklass, den på Fotografiska. Men nog skulle Moderna kunna hålla något fanan högt inom detta område, speciellt nu när foto är så populärt?

Och det magra utbudet av designböcker är väl mest att se som ett symptom på något som tycks vara en vedertagen sanning: Moderna klarar inte av att hantera sitt uppdrag när det gäller design.

Återstår att slå ett slag för en mycket gedigen, välsorterad och professionell bokhandel inom konst, design, arkitektur och foto: Konst-ig.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …