Hoppa till innehåll

Organisationstidningar! Tänk igenom varför ni finns. Innan någon annan gör det.

Postat av den

SEKO gör en rejäl nedskärning på Seko-tidningen. Antalet tjänster minskas från sex till två och utgivningen halveras 2009 mot 2007. Läs på journalisten.se.

Så här går det till: Organisationerna får sämre ekonomi med sjunkande medlemstal. Tidningarna är en del av kansliet, och behöver kansliet spara så sparar man på tidningen. Här tänker man förstås helt fel. Ungefär lika fel som att möta motgången i ett tillverkningsföretag genom att lägga ner forskning och utveckling samt dra ner på försäljningen.

Organisationstidningarna måste vara beredda på att kämpa för sin existens.

Vad ÄR det egentligen som organisationstidningen tillför organisationen? På papper? På webben? Den frågan måste redaktionerna börja ställa sig, och se till att ha ett riktigt bra svar. För ägarna, organisationerna, börjar ställa sig den frågan. Och då är svaret: Bli en del av kommunikationsenheten, dra ner på resurser, dra ner på antal utgåvor. Alla måste dra sitt strå till stacken för att klara besparingarna.

Här är ett frågebatteri att utgå från om man vill slippa fastna i frågan »Varför finns vi?«:

  1. Varför finns organisationen?
  2. Vilka mål har organisationen?
  3. Vilka av organisationens mål kan tidningen stödja?
  4. Vilka verktyg förfogar tidningen och redaktionen över? Vad är det vi kan? Vad är det vi tillför?
  5. Vilka är tidningens mål?
  6. Vad behöver tidningen göra för att uppfylla sina mål?
  7. Följ upp och visa resultat.

Sen finns det också goda exempel på organisationer som satsar (eller åtminstone inte drar ner) på tidningen trots vikande medlemstal. Hotellrevyn från HRF är ett sådant.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …