Hoppa till innehåll

Kunderna tjänar på att slippa pitcherna

Postat av den

Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråers går ut med nya rekommendationer för upphandling av kommunikationstjänster. Rådet är att det förhatliga pitchandet i stort sett ska upphöra. Ur byråns perspektiv är det väl nästan undantagslöst positivt. Förutom möjligen om man är en liten eller ny byrå som inte har så många tidigare uppdrag att visa upp som referens.

Men på vilket sätt är ett avskaffande av pitchandet till fördel för kunden, dvs köparen av reklam- eller kommunikationstjänster? Här är ett försök till några huvudlinjer:

  • Lägre priser. Mycket tid går åt till pitcher på byråerna. Tid som hade kunnat läggas på kundprojekt. Utan pitcher kommer en större del av byråns tid att läggas på kunderna, vilket leder till högre effektivitet och i förlängningen lägre priser.
  • Kunden slipper ta ställning till förslag som saknar grund. Visst ska man ha respekt för det kreativa arbete som görs i en pitch, men nog tror vi väl mer på att framgångsrik kommunikation grundas i en grundlig analys och en tydlig och visionär strategi? En pitch är i grunden en gissning.
  • Kunden slipper hamna på villospår genom gissningar. En pitch utan grund riskerar att förverkligas. Strategin blir en förnissa som målas på i efterhand, vilket är förkastligt.
  • Kunden hamnar rätt i processen eftersom fokus hamnar på strategi snarare än koncept. Det arbete som görs i den kreativa fasen hamnar där det ska, efter strategiarbetet. Att göra det kreativa först börjar väl kännas ganska Mad Men, på ett dåligt sätt?
  • Byråns kunder slipper oroas över att byråns bästa resurser läggs på pitcharbete för andra kunder.

Frågan är om man ändå ska tillåta pitcher i sina upphandlingar. Det kan vara svårt att välja en ny eller oerfaren leverantör som inte har så många case att visa upp. I ett sådant fall kanske man ska ge dem en chans att göra en pitch?

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …