Hoppa till innehåll

Projektledning

Postat av den

Jag är projektledare. Det är ett vitt begrepp.

Några typer av projekt där jag är lämplig som projektledare:

  • Strategiska processer för verksamhet inom publicistik och kommunikation.
  • Förändringsprocesser på redaktion eller kommunikationsavdelningar.
  • Redesign av tidningar och visuell identitet.
  • Bokproduktion.

Min uppfattning är att projektledning handlar om:

  • Att se till att projektet har lämpliga föresatser, mål, resurser, personal, kvalitetskrav och tidsramar.
  • Att se till att alla inblandade vet vad de förväntas göra. Att stödja om det behövs och att ställa krav om det behövs.
  • Att se till att förutsägbara problem inte uppstår.
  • Att se till att projektet flyter på och i god tid skicka varningssignaler till uppdragsgivaren när någon process spårar ur.
  • Att proaktivt jobba för att projektet och projektgruppen fungerar hela vägen in i mål.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …