Hoppa till innehåll

Projektledning

Postat av den

Jag är projektledare. Det är ett vitt begrepp.

Några typer av projekt där jag är lämplig som projektledare:

  • Strategiska processer för verksamhet inom publicistik och kommunikation.
  • Förändringsprocesser på redaktion eller kommunikationsavdelningar.
  • Redesign av tidningar och visuell identitet.
  • Bokproduktion.

Min uppfattning är att projektledning handlar om:

  • Att se till att projektet har lämpliga föresatser, mål, resurser, personal, kvalitetskrav och tidsramar.
  • Att se till att alla inblandade vet vad de förväntas göra. Att stödja om det behövs och att ställa krav om det behövs.
  • Att se till att förutsägbara problem inte uppstår.
  • Att se till att projektet flyter på och i god tid skicka varningssignaler till uppdragsgivaren när någon process spårar ur.
  • Att proaktivt jobba för att projektet och projektgruppen fungerar hela vägen in i mål.

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …