Hoppa till innehåll

Viktigt meddelande till mediebranschen från New York Times

Postat av den

Den läckta rapporten från New York Times (läs också rapporten med kommentarer på Nieman Journalism Lab) har med rätta blivit en enorm snackis. Varför? Den är en ögonblicksbild av situationen för det vi för några år sedan brukade kalla gammelmedia i en tid av ständig digital utveckling. Här kommer några axplock:

 1. »Vi är vinnare på journalistik, men vi är inte vinnare på ett annat livsviktigt område: Att få vår journalistik att nå fram till läsarna«.
 2. »Vårt viktigaste uppdrag är att skapa världens bästa journalistik. Men i takt med de ändlösa teknikutvecklingen, ändrade läsarbeteenden och nya affärsmodeller måste vi söka nya smarta strategier för att få publiken att växa«.
 3. Digitala medier blir mer och mer innovativa.
 4. Kapitel ett handlar om att göra en kärnverksamhet av uppgiften att få tidningens publik att växa.
 5. Kapitel två handlar om vad som behöver göra redaktionen ”Digital First”.
 6. Rapporten förklarar begreppet »Disruption«. Ett begrepp som alla bör känna till, för det är en nyckel till att förstå hur förändringstakten inte är linjär utan kan göra stora hopp när ny teknik eller annan innovation förändrar våra beteenden.
 7. Antalet besök på tidningens webb har nästan halverats mellan 2011 och 2013.
 8. Antalet sidvisningar är konstant under 12 månader fram till maj 2013.
 9. »Vi måste hitta vår publik i digitala medier, den kommer inte till oss på det sätt vi är vana vid från print«.
 10. Rapporten föreslår ett iterativt arbetssätt som är populärt både inom digitala medier och ”Design Thinking”. Lansera snabbt + förbättra, sätt mål + följ upp, uppmuntra experiment, lägg ner mediokra projekt, gör det enklare att starta något än att stoppa något.
 11. Rapporten går igenom ett antal case och förslag till hur man ska nå en större publik.

Jag höll på att göra misstaget att sätta rubriken »Vårens snackis för digitala medie-nördar«. Det här angår alla med minsta koppling till mediebranschen i allmänhet och nyhetsjournalistiken i synnerhet.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …