Hoppa till innehåll

Redesign

Postat av den

Min roll vid omgörningar är strateg och projektledare. Det betyder att jag kan leda omgörningar där ordinarie formgivare ska ta fram en ny form. Alternativt kan jag handla upp en lämplig grafisk formgivare. Jag har ett bra kontaktnät med grafiska formgivare som är vana vid kvalificerat omgörningsarbete.

En redesign ledd av mig börjar alltid med en strategisk fas. Vad står tidningen för? Vilka är tidningens värden, som ska behållas? Vad vet vi om läsarna? Vad behöver vi ta reda på om läsarna? Vad vill vi uppnå med tidningen? Vilka problem behöver vi åtgärda innan det är dags för en ny grafisk form?

En redesign kräver också en ordentlig revision av innehållet för att bli tillräckligt djupgående. Har vi rätt mängd innehåll? Har vi rätt tilltal? Hur kan vårt bildmaterial jobba på bästa sätt? Har vi rätt mix av artiklar och ämnen? Har vi en optimal struktur med avdelningar och vinjetter?

En redesign behöver en lagom tidsperiod för att bli optimal. Varken för lång eller för kort. Vad som är en optimal omgörningstid varierar ganska kraftigt beroende på förutsättningarna. Normalt brukar jag säga att det handlar om fyra till sex månader, men att det kan variera ganska kraftigt både uppåt och neråt. Om man inte har oerhört tungt vägande skäl är det normalt bättre att använda sig av ordentligt med kalendertid för att uppnå ett optimalt resultat, snarare än att hasta fram en lösning till ett visst datum.

Jag har lett över trettio omgörningar och varit inblandad i betydligt fler. Varenda omgörning är unik och det finns ingen chans att klara sig genom att ”göra som vanligt”.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …