Hoppa till innehåll

Se upp för gamla mötestips

Postat av den

»6 tips för det perfekta mötet«. Så lyder rubriken på en spalt i utmärkta »Du & Jobbet« från PostNord. Tipsen är dock väldigt gammaldags och låter lite som att de kommer från 60-talets amerikanska corporate-kultur. Här kommer tidningens tips, tillsammans med mina kommentarer och med min variant på samma tips:

1. Fastställ syftet. I takt med att mer av arbetslivet handlar om innovation och snabb omställning till en föränderlig omvärld duger det inte att alltid vara helt säker på vilket problem det är man försöker lösa.
NY: Ha en tydlig övergripande vision men var beredd på att behovet av lösningar kan behöva omprövas.

2. Kalla rätt personer. Bygger på idén att varje person har en specifik uppgift i organisationen. Att lösa dagens problem kräver snarare en bred representation av olika discipliner och sätt att tänka. Det kan mycket möjligt vara så att en person med utanförperspektiv är den som kommer med den bästa idén.
NY: Se till att ha en bra mix av kompetenser och människor i gruppen.

3. Skicka ut underlag i tid. Visst är det bra att förbereda sig, men min erfarenhet är att de bästa mötena är de där man börjar från »noll« och tillsammans jobbar sig fram till en lösning.
NY: Se till att mötesledaren har skapat ett bra upplägg för mötet, men låt gärna deltagarna komma oförberedda.

4. Håll alla tider. Själv är jag väldigt förtjust i den här punkten. Dels för att jag gillar ordning och dels för att jag gärna ser ett möte som en process som hela gruppen deltar i redan från första minuten, och då duger den inte att komma insläntrande 7 minuter senare.
NY: Se till att alla produktiva möten har 90 minuter till förfogande, det är den tid det tar att dra igång, fördjupa och knyta ihop ett meningsfullt tankeutbyte med djup och/eller kreativitet.

5. Fatta beslut. Det här rådet känns overkligt gammaldags och bygger på att man sitter med en matrisorganisation där respektive linjechef får ansvar för att utföra ledningsgruppens beslut. Väldigt få möten ser ut på det sättet.
NY: De flesta möten behöver komma fram till: Vad är nästa steg i vår process? Vad krävs för att vi ska kunna ta det steget? Vem ansvarar för att det blir klart? När ses vi igen och följer upp.

Givetvis är inget av detta några nyheter, det vill jag inte påstå. Snarare kommer det mesta av mina varianter från Design Thinking.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …