Hoppa till innehåll

Se upp för gamla mötestips

Postat av den

»6 tips för det perfekta mötet«. Så lyder rubriken på en spalt i utmärkta »Du & Jobbet« från PostNord. Tipsen är dock väldigt gammaldags och låter lite som att de kommer från 60-talets amerikanska corporate-kultur. Här kommer tidningens tips, tillsammans med mina kommentarer och med min variant på samma tips:

1. Fastställ syftet. I takt med att mer av arbetslivet handlar om innovation och snabb omställning till en föränderlig omvärld duger det inte att alltid vara helt säker på vilket problem det är man försöker lösa.
NY: Ha en tydlig övergripande vision men var beredd på att behovet av lösningar kan behöva omprövas.

2. Kalla rätt personer. Bygger på idén att varje person har en specifik uppgift i organisationen. Att lösa dagens problem kräver snarare en bred representation av olika discipliner och sätt att tänka. Det kan mycket möjligt vara så att en person med utanförperspektiv är den som kommer med den bästa idén.
NY: Se till att ha en bra mix av kompetenser och människor i gruppen.

3. Skicka ut underlag i tid. Visst är det bra att förbereda sig, men min erfarenhet är att de bästa mötena är de där man börjar från »noll« och tillsammans jobbar sig fram till en lösning.
NY: Se till att mötesledaren har skapat ett bra upplägg för mötet, men låt gärna deltagarna komma oförberedda.

4. Håll alla tider. Själv är jag väldigt förtjust i den här punkten. Dels för att jag gillar ordning och dels för att jag gärna ser ett möte som en process som hela gruppen deltar i redan från första minuten, och då duger den inte att komma insläntrande 7 minuter senare.
NY: Se till att alla produktiva möten har 90 minuter till förfogande, det är den tid det tar att dra igång, fördjupa och knyta ihop ett meningsfullt tankeutbyte med djup och/eller kreativitet.

5. Fatta beslut. Det här rådet känns overkligt gammaldags och bygger på att man sitter med en matrisorganisation där respektive linjechef får ansvar för att utföra ledningsgruppens beslut. Väldigt få möten ser ut på det sättet.
NY: De flesta möten behöver komma fram till: Vad är nästa steg i vår process? Vad krävs för att vi ska kunna ta det steget? Vem ansvarar för att det blir klart? När ses vi igen och följer upp.

Givetvis är inget av detta några nyheter, det vill jag inte påstå. Snarare kommer det mesta av mina varianter från Design Thinking.

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …