Hoppa till innehåll

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form.

Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor?

Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i en tid av tidigare osedd kvalitet på journalistiskt bevakning blir det naturligen så att medierna som riktar sig till en bred allmänhet också behöver breda ämnen och breda vinklar. Alltför detaljerad rapportering blir helt enkelt inte kommersiellt gångbar.

Och kan man inte finansiera rapporteringen med annonser? Det vore ju toppen. Men specialiserad journalistik innebär specialiserade annonsörer och det finns en begränsad kommersiell verksamhet. Det är inte fråga om ”gratis pengar” på något sätt.

Tyvärr har den offentligt finansierade journalistiska bevakningen av myndigheter och liknande blir kraftigt ansatt. Där det förut funnits självständiga redaktioner med uppdrag att bevaka har de ersatts av kommunikatörer. Och nu kanske Sidas tidning går samma väg.

Det ligger förstås i linje med tidsandan. Politikerna vill inte ha en massa bjäbb. Ledande tjänstemän på myndigheter på näringslivets manér linjera verksamheten och kommunikationen. Allt är väl! Ingen är kritisk. Vi ser över frågan, vi återkommer. — Det är för jobbigt med granskning, det är för jobbigt med olika synsätt, det är för jobbigt med ifrågasättanden.

Kunskap och engagemang om demokratins principer och journalistikens mekanismer fallerar, det är mestadels journalister (jag är en i raden) som propagerar för journalistikens förtjänster i ett demokratiskt land.

Den här typen av journalistik handlar inte om att bara granska myndighetens egen verksamhet, även om det är en del. Det är snarare hela verksamhetsområdet som behöver belysning. Hur ser samband och maktförhållanden ut? Vilka är de stora utmaningarna? Varför finns vissa typer av problem och vad görs för att komma åt dem? Vilka kända lösningar finns som hindras av underlåtenhet hos ansvariga? Effekten blir att journalistiken är ett slags katalysator inom sitt bevakningsområde.

Det offentliga Sverige bevakas idag förtjänstfullt av många medier, förutom de stora breda även av nischade aktörer som Dagens Samhälle och Publikt, det finns säkert fler som borde lyftas fram.

Det finns en lång rad myndigheter som i allmänhetens tjänst långsiktigt borde finansiera självständig journalistik om myndighetens egna verksamhetsområde. Bara för att snabbt nämna några:

  • Sida
  • Polismyndigheten
  • Trafikverket
  • Post- och telestyrelsen
  • Upphandlingsmyndigheten

Jag önskar att fler fick upp ögonen för detta enkla och effektiva sätt att upprätthålla demokratins principer och det offentliga Sveriges grundprincip om transparens.

Fler inlägg

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …

Nya nätverk till vintern 2023

Postat av den

Mina uppskattade nätverk får tillökning! Hör av dig om du eller någon du känner vill ha en propå med upplägget. Chefredaktörer på heldigitala titlar— Utmaningarna handlar till exempel om hur man når fram till läsarna via nyhetsbrev, sök och sociala medier. Vi kommer att prata om hela ekosystemet som behöver vara på plats kring en …