Hoppa till innehåll

Skolvärldens redaktion sparkas, förbundet ska tala med en röst

Postat av den

Resumé rapporterar idag att personalen sägs upp på Skolvärlden, Lärarnas Riksförbunds tidning. Den ska läggas ut på entreprenad.

Förbundsordförande Metta Fjelkner säger att vi lever i en ny tid, och därför måste vi kommunicera på ett nytt sätt. Det är förstås snömos.

Det är olyckligt för organisationerna att de anammar ett synsätt från näringslivet: Alla måste tala med en röst. Den redaktionellt självständiga organisationstidningen, som Skolvärlden hittills varit ett exempel på, är ett smörjmedel som driver på idéutvecklingen i organisationen.

Det finns ingen anledning för organisationerna att försvaga sin journalistiska bevakning bara för att så sker inom kommersiella medier. Tvärtom. Om man dristar sig till att anta att journalistiken i allmänhet kommer att försvagas framöver (sämre ekonomi för tidningshusen, svåra strukturomvandlingar, annonsintäkter som sviktar och flyttar) så blir organisationstidningarnas till stor del medlemsfinansierade journalistik relativt sett starkare. Tyvärr tror jag att det också är en rimlig förutsägelse att fler kommer att följa i Metta Fjelkners spår. Och tyvärr spolar man ut barnet med badvattnet.

Uppdaterat: Skolvärlden ska produceras av Forma.

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …