Hoppa till innehåll

Svenskarna på internet 2012 – den mobila revolutionen

Postat av den

Den årliga rapporten Svenskarna och Internet är som vanligt rafflande läsning. Här kommer några nedslag ur 2012 års version:

 • 74 procent har tillgång till bärbar dator. Upp från 57 procent 2010.
 • 55 procent kopplar upp sig till internet via sin mobil. Nästan en fördubbling sedan 2011 (30 procent) som i sin tur var en fördubbling sedan 2010 (16 procent).
 • Män 16–25 år lägger mest tid på internet, 21 timmar i veckan. Betydligt mer än kvinnor i samma ålder (16,5 timmar).
 • Den ålder när 50 procent av befolkningen använder internet har kraftigt förskjutits neråt. 1997 var den 15 år (alltså: hälften av 15-åringarna använde internet år 1997). 2008 var den åldern 5 år, 2012 är den 3 år.
 • Andelen 12–13-åringar som har tillgång till surfplatta har gått från 8 procent 2011 till 43 procent 2012.
 • 100 procent av flickorna 14–15 år skickar bilder med mms. Motsvarande siffra för pojkarna är 68 procent.
 • Andelen 14–15-åringar som har tillgång till smartphone har ökat från 30 procent 2011 till 90 procent 2012.
 • 53 procent av flickorna i åldern 12–25 år skriver på en egen blogg. Motsvarande siffra för männen är 12 procent.
 • År 2009 var det 7 procent som såg tv eller videoklipp på mobilen. År 2012 är det 60 procent.
 • Hur många läser böcker? 29 procent läser ej böcker. 61 procent endast pappersböcker. 2 procent endast e-bok. 9 procent både ock.
 • 57 procent tittar på webb-tv, upp från 37 procent 2010.
 • År 2003 var det enbart 4 procent som någon gång kunde jobba hemma med hjälp av internet. I år är andelen 26 procent. En glädjande utveckling både för trafiksituationen och resandets miljöpåverkan.

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …