Hoppa till innehåll

Svenskarna på internet 2012 – den mobila revolutionen

Postat av den

Den årliga rapporten Svenskarna och Internet är som vanligt rafflande läsning. Här kommer några nedslag ur 2012 års version:

 • 74 procent har tillgång till bärbar dator. Upp från 57 procent 2010.
 • 55 procent kopplar upp sig till internet via sin mobil. Nästan en fördubbling sedan 2011 (30 procent) som i sin tur var en fördubbling sedan 2010 (16 procent).
 • Män 16–25 år lägger mest tid på internet, 21 timmar i veckan. Betydligt mer än kvinnor i samma ålder (16,5 timmar).
 • Den ålder när 50 procent av befolkningen använder internet har kraftigt förskjutits neråt. 1997 var den 15 år (alltså: hälften av 15-åringarna använde internet år 1997). 2008 var den åldern 5 år, 2012 är den 3 år.
 • Andelen 12–13-åringar som har tillgång till surfplatta har gått från 8 procent 2011 till 43 procent 2012.
 • 100 procent av flickorna 14–15 år skickar bilder med mms. Motsvarande siffra för pojkarna är 68 procent.
 • Andelen 14–15-åringar som har tillgång till smartphone har ökat från 30 procent 2011 till 90 procent 2012.
 • 53 procent av flickorna i åldern 12–25 år skriver på en egen blogg. Motsvarande siffra för männen är 12 procent.
 • År 2009 var det 7 procent som såg tv eller videoklipp på mobilen. År 2012 är det 60 procent.
 • Hur många läser böcker? 29 procent läser ej böcker. 61 procent endast pappersböcker. 2 procent endast e-bok. 9 procent både ock.
 • 57 procent tittar på webb-tv, upp från 37 procent 2010.
 • År 2003 var det enbart 4 procent som någon gång kunde jobba hemma med hjälp av internet. I år är andelen 26 procent. En glädjande utveckling både för trafiksituationen och resandets miljöpåverkan.

Fler inlägg

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …

Nya nätverk till vintern 2023

Postat av den

Mina uppskattade nätverk får tillökning! Hör av dig om du eller någon du känner vill ha en propå med upplägget. Chefredaktörer på heldigitala titlar— Utmaningarna handlar till exempel om hur man når fram till läsarna via nyhetsbrev, sök och sociala medier. Vi kommer att prata om hela ekosystemet som behöver vara på plats kring en …