Hoppa till innehåll

Strategiska läsarundersökningar som leder framåt

Postat av den

Det görs mängder av läsarundersökningar som inte leder leder framåt. Det kan vara kul att veta en massa saker om läsarna och låta dem sätta betyg på olika saker. Och i många fall kan ganska enkla fakta om läsarna vara till stor hjälp, exempelvis som stöd i försäljning av annonser och event. Men på det stora hela blickar många läsarundersökningar bakåt, inte framåt. Det är ett problem.

Det försöker jag råda bot på genom mina strategiska läsarundersökningar. Jag kallar dem strategiska för att de hjälper dig att komma framåt och att välja väg. Jag kallar dem strategiska för att de tar sin utgångspunkt i de vägval du står inför och behöver beslutsunderlag för.

När du använder mig för att göra en läsarundersökning börjar jag med att ringa in vad som är viktigast att ta reda på just nu. Jag hjälper er också att sätta samman ett frågebatteri konstruerat för att få läsarna att bidra med värdefull input. Jag hjälper er också att undvika frågor där läsarnas svar blir helt godtyckligt.

Tillsammans med väl insatta intervjuare genomförs ett litet antal intervjuer med personer som du vill nå. Vi vet hur samtalet ska läggas upp för att kännas givande. Den vi som intervjuas delar gärna med sig och känner att hen faktiskt kan hjälpa till.

Redovisningarna brukar bli ögonöppnare. Mycket av det läsarna säger har man i allmänhet haft på känn, men nu får man det svart på vitt med läsarnas egna ord. Sådan kunskap går inte att värja sig emot. Redovisningen sker muntligt, ibland enbart för en mindre styrgrupp, ibland även för en större grupp medarbetare. Redovisningen sker även skriftligt i en dokumentation man kan gå tillbaka till och använda som underlag i sin egen förändringsprocess.

När jag pratar läsarundersökningar med mina kunder finns det många gemensamma nämnare. »Alla« tycker att det är viktigt att fråga läsarna och »alla« har ett stort underskott på att fråga läsarna. Många har också erfarenhet av att tidigare läsarundersökningar ser mer bakåt än framåt. Därför har vår metod som är enkel att förstå, innebär en rimlig insats från er som kund och dessutom har en prislapp som är rimlig.

Ge mig 15 minuter så ska jag berätta mer om hur jag jobbar och hur ni kan använda mig för att lyckas med strategiska läsarundersökningar som blickar framåt. Mejla mig på morten@postrup.se.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …