Hoppa till innehåll

Svenskarna och Internet 2013 – Sneak preview om sociala nätverk

Postat av den

Stiftelsen för internetinfrastruktur har börjat släppa rapporten ”Svenskarna och Internet 2013” som kommer i sin helhet 20 november. Idag släpptes kapitel 5 om sociala nätverk. Se också en kommentar från .se med fin infografik gjord av DoloresCK. Några highlights:

  • Facebook fortsätter växa, men inte så mycket. 62 procent 2011, 64 procent 2012, 66 procent 2013.
  • Facebook ökar i alla ålderskategorier utom de yngsta 12–15 år där den minskar från 91 till 86 procent i år (undersökningen sträcker sig ner till 12 år)
  • Twitter har betraktats som marginellt i Sverige när det gäller befolkningen som helhet (Stort är det däremot inom ”Almedalensfären” med journalister, experter, påverkare och politiker). Men användningen av Twitter ökar från 8 procent (2011), 11 procent (2012) till 17 procent (2013).
  • Störst andel av twitteranvändare hittar vi bland de yngsta(!), 12–15 år. Gruppen använder Twitter för att hålla ”upprätthålla kontakter”.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …