Hoppa till innehåll

Svensk Idrott i ny form med fokus på idrottsledarskapet

Postat av den

Riksidrottsförbundets tidning Svensk Idrott har omvandlats till en användbar och visuellt tilltalande tidning till idrottsledare som vill utveckla sitt ledarskap.

Processen började med ett strategiskt heldagsseminarium där projektgruppen dissekerade tidningens mål, intressenter och koncept. Alla tänkbara aspekter av tidningens vara eller inte vara kom upp på bordet. Vad ska vi ha tidningen till? Vem ska vi kommunicera med? Vad ska vi sträva efter att uppnå? Utifrån detta existentiellt kaotiska tillstånd har vi steg för steg byggt upp ett nytt tidningskoncept. Vi följde upp med en tidningsgenomgång.

Tidningen styrs av en hierarki av dokument som börjar med Riksidrottsförbundets kommunikationsplan, ägarpolicy, kommunikationschefens handlingsplan för tidningen och chefredaktörens genomförandeplan. De två sistnämnda har arbetats fram steg för steg under projektet.

Tidningens strategi kan sammanfattas i en strävan att stärka relationen mellan idrotten och de ledare som verkar inom idrotten. Varje ledare verkar i en enskild förening, antingen inom föreningen eller inom verksamheten. Svensk Idrott vill stärka idrottsledarskapet och ledarnas relation till idrotten genom att redaktionellt jobba med med ämnen som är nyttiga och inspirerande.

Svensk Idrott ger tips och idéer, lyfter fram goda exempel, låter läsaren komma med bakom kulisserna och följa med kända ledare inom idrotten. Tidningen tar helt och hållet sin utgångspunkt i läsarens situation. Till och med innehållet i ordförandens spalt stöptes om för att bli en del i konceptet.

Den grafiska formen är framtagen av Pär Ek, grafisk formgivare och fotbollsmålvakt. Tidningen lanserades i ny form i maj 2009.

»Tack vare Morten fick vi bra stöd och hjälp att driva processen framåt. Han kom med inspel, men lät oss tänka och arbeta vidare själva. Morten drev processen framåt på ett mycket bra och smidigt sätt. Det var inspirerande och lärorikt och vi är mycket nöjda med slutresultatet. Personligen kan jag säga att jag lärt mig jättemycket som nu kommer tidningen och läsarna tillgodo. Jag kan varmt rekommendera Morten om ni ska göra om er tidning.«

Pär Ånell, chefredaktör på Svensk Idrott

»Morten har betytt och betyder mycket som bollplank i fortsatt kvalitetssäkring av tidningen och att det vi bestämt att den ska stå för verkligen efterlevs. Med Mortens hjälp tänks ofta ett steg extra, ett steg utanför ramen, vilket bidrar till en fortsatt utveckling.«

Camilla Hagman, kommunikations- och marknadschef på Riksidrottsförbundet