Hoppa till innehåll

Tidningsgenomgång

Postat av den

Med hjälp av min tidningsgenomgång får du en konstruktiv analys av din tidning och en handfast startpunkt för ett förändringsarbete. Fokus ligger på form och på tidningsmakeri – layout, redigering och bildarbete.

Genomgången börjar med en kort workshop med redaktionens reflektioner om bra och mindre bra med tidningen. Sedan fördjupar, förtydligar och förklarar jag genom att lyfta fram, konkretisera och problematisera. Styrkan i mitt sätt att  göra designanalyser numera ligger i att jag synliggör tidningens problem genom några få (ofta 7 till 10) kärnfulla problembeskrivningar (som var och en kan ha flera orsaker eller resultat). Lätt att förstå och ta till sig, ingen risk att huvudbudskapet går förlorat i en flod av detaljer. Redovisningen tar totalt  2 till 3 timmar beroende på gruppens storlek. Ni får en pdf som dokumentation av min analys.

Referenser:
TCO-tidningen, Erling Forsman
Tandläkartidningen, Christina Mörk
Hotellrevyn, Susanna Lundell
SLA-Bladet, Katarina Novák
Fysioterapi, Lois Steen Vivanco
Vagabond, Tobias Larsson
Entreprenör, Nicklas Mattsson
Språktidningen, Patrik Hadenius
Trä & Möbelforum, Susanne Rudenstam
Svensk Idrott, Pär Ånell
Naturvetare, Lars-Erik Liljebäck
Häst & Ryttare, Anna af Sillén
Råd & Rön, Carina Lundgren (I samarbete med designbyrån Kate)
Polistidningen, Ylva Norberg
Skogen, Bengt Ek
Ridsport, Sussi Tornberg
Trä, Sara Färlin

Sammantaget har jag genomfört fler än 50 designanalyser av tidningar och magasin.

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …