Hoppa till innehåll

Ny form för Tidningen Trä! med utropstecken

Postat av den

Under våren 2012 hjälpte jag tidningen Trä med strategi, koncept och ny form. Tidningen riktar sig till arkitekter och konstruktörer och fick visionen att trä ska vara det självklara förstavalet i början av alla byggprojekt. För arbete med formen tog jag in David Valldeby som förutom att vara en driven tidningsformgivare också har kunskaper i arkitektur.

Tidningen fick en form där bilderna bereds stor plats. Genomförda och planerade byggprojekt med trä som väsentlig beståndsdel bygger upp hela tidningen. Läsarna är vana vid ”snygga” tidningar med bra bilder, och vi ville att Trä skulle kunna mäta sig med de bästa i klassen. Formen i övrigt är stram vilket ytterligare accentuerar bildmaterialet.

Jag hjälpte därefter Svenskt Trä med en upphandling av den löpande produktionen av tidningen. Valet föll på projektets formgivare David Valldeby som tillsammans med en redaktör och frilansmedarbetare gör tidningen från hösten 2012. Läs mer om deras projekt här.

Tidningen Trä ges ut fyra gånger per år av Svenskt Trä som är en del av Skogsindustrierna.

Morten hjälpte oss att inse vårt behov av förändring och att hitta en tydligare position för tidningen. Vi behövde en erfaren tidningsmakare, och det fick vi i Morten. Dessutom hjälpte han oss att hitta formgivaren David Valldeby som nu gör tidningen löpande.

Sara Färlin, Svenskt Trä