Hoppa till innehåll

Trä & Möbelforum tog ut riktningen med strategi, koncept och form

Postat av den
Formen är gjord av Pär Ek

När Trä & Möbelforum skulle göras om började vi med en tidningsgenomgång där jag analyserade de viktigaste problemen och förbättringsområdena för tidningen. Utifrån den ledde jag en workshop med ledningen där vi gick igenom tidningens styrkor och svagheter, dess läsare och andra intressenter.

Kommunikationschef Susanne Rudenstam och tog fram en strategi för tidningen. Vi utgick från företagarna som är medlemmar i TMF och resonerade kring vilka problem och svårigheter de brottas med. Resultatet blev att vi ville göra en tidning som hjälper företagare att leda och utveckla sin verksamhet.

Därefter tog jag in tidningsformgivare Pär Ek i arbetet. Tillsammans med honom gjorde jag en redaktionell plattform med innehållsstruktur och form. Pär gjorde också mallar och manual för att tidningen skulle bli nyckelfärdig vid överlämning till den nya byrån.

TMF gjorde på egen hand en upphandling av uppdragspublicist och valet föll på TT-ägda Uppdragsmedia. Första utgåvan av den omgjorda tidningen kom i september 2011. Du kan läsa tidningen här.

Morten hjälpte oss att skilja på å ena sidan TMF:s uppdrag och å andra sidan tidningens uppdrag. Han kunde som extern projektledare hjälpa oss att ena de många intresseområden som finns inom TMF. Vi kände oss väldigt trygga genom hela processen tack vare hans erfarenhet och kompetens. Tack vare det färdiga underlaget var det sedan enkelt att gå vidare och handla upp en leverantör.

Kommunikationschef Susanne Rudenstam